Brudd på vilkår i utslippstillatelse på 21 av 37 landbaserte akvakulturanlegg

Fylkesmannen i Nordland har ført brevkontroll med landbasert akvakultur i Nordland. Kontrollen omfattet fôrforbruk og eventuelt rensing av avløp jamfør vilkår satt i den enkelte lokalitets utslippstillatelse, og dekket tidsrommet 2010-2015. Resultatene fra brevkontrollen foreligger nå.

Publisert 02.12.2016

Brevkontrollen viser at 21 av 37 lokaliteter har avvik på ett eller flere av de aktuelle temaene. Bedrifter som har ett eller flere brudd på sine utslippstillatelser blir bedt om å sende inn redegjørelser for hvordan avvikene skal lukkes innen 13.12.2016. For bedrifter som ikke har overholdt rensekrav vil det være særskilt oppfølging i hvert enkelt tilfelle.

For øvrige detaljer i saken viser Fylkesmannen til oppsummering fra brevkontrollen, som kan finnes i rammen "Dokumenter" til høyre.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.