Statsforvalterens kontaktpersoner for tilskudd til landbruk og reindrift

Her er en oversikt over tilskuddsordninger innenfor landbruk og reindrift, med søknadsfrister og navn på Statsforvalterens saksbehandlere. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.02.2015

Kommunene forvalter mange av tilskuddsordningene i landbruket. Lista nedenfor viser navn på kontaktpersoner hos Statsforvalteren på de forskjellige ordningene, først og fremst som en sørvis til kommunene. Kontaktinformasjon til medarbeiderne våre ligger under lenker til høyre eller under.

Klikk på navnet for tilskuddsordningen for å finne mer informasjon.

Hvis du har et landbruksforetak og ønsker å søke om tilskudd bør du kontakte kommunen. 

Tilskuddsordning

Søknad og frist

Statsforvalterens kontaktperson

Distriktstilskudd reindrift Søk til Statsforvalteren via Altinn. Frist: 15. juli. Lill Katrin Sletteng
Anne Utsi
Fylkesvise midler i klima- og miljøprogrammet Søk til Statsforvalteren via Altinn. Årlig frist: 15. mars. Åsa Hellem
Miljøtilskudd i jordbruket - til landbruksforetak Søk til kommunen via Altinn.
Årlig frist: 15. oktober.
Arne Farup
Elisabeth U. Pettersen
Miljøtilskudd til beitelag Beitelagene søker til kommunen via Altinn. Årlig frist: 15. november. Arne Farup
Elisabeth U. Pettersen
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket Søk til kommunen via Altinn. Frist settes av kommunen. Gunnar Nygaard
Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ferie og fritid Søk til kommunen via Altinn. Årlige frister: 15. mars og 15. oktober.  Anne Utsi 
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Søk til kommunen via Altinn. Frist settes av kommunen. Åsa Hellem
Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester Kommunen søker til Statsforvalteren via Altinn. Frist settes av Statsforvalteren.  Grete Nytrøen Kvavik
Tilskudd til drenering Søk til kommunen via Altinn. Frist settes av kommunen. Åsa Hellem
Tilskudd til siidaandeler

Søk til Statsforvalteren via skjema i Altinn. Årlig frist er 31. mai

Lill Katrin Sletteng
Anne Utsi

Tilskudd til skjøtsel i utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Søk til kommunen via Altinn.no. Frist settes av kommunen. Bare utvalgte områder.

Arne Farup
Tilskudd til skjøtsel i Vegaøyan verdensarvområde Søk til Vega kommune via Altinn.no. Frist settes av kommunen. Arne Farup
Tilskudd til tiltak i beiteområder Søk til kommunen via Altinn.no. Frist settes av kommunen. Grete Nytrøen Kvavik
Tilskudd til tiltak for å redusere tap av sau og rein til freda rovvilt Søk til Statsforvalteren via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Årlig frist: 15. januar. Øyvind Skogstad
Jostein Øvervatn
Tilskudd til skogbruksplan med miljøregistreringer Søknad kan sendes hele året. 
Kontakt Statsforvalteren om dette.
Geir Einar Sund
Tilskudd til skogsveier Søknad kan sendes til kommunen. Frist: hele året. Gunnar Nygaard
Tilskudd til skogsdrift i vanskelig terreng Søk til kommunen via Altinn. Frist settes av kommunen.  Gunnar Nygaard
Tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv  Søk til kommunen via Altinn. Frist: ett år etter siste dag i søknadsperioden. Grete Nytrøen Kvavik
Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet Avløserlag søker til Statsforvalteren via Altinn. Årlig frist 1. februar. Grete Nytrøen Kvavik
Tidligpensjon til jordbrukere 

Søk til Statsforvalteren på skjema fra Landbruksdirektoratet. Frist: hele året.

Åsa Hellem
Tidligpensjon for reindriftsutøvere

Søk til Statsforvalteren på skjema fra Landbruksdirektoratet. Frist: hele året.

Lill Katrin Sletteng

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.