Tilskudd til sosialt entrepenørskap

Sosiale entreprenører kan nå søke om tilskudd rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i Norge for 2017. Søknadsfristen er 2. desember 2016. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.11.2016

Hvem kan få tilskudd?

Virksomheter som jobber opp mot målet med ordningen kan søke om tilskudd.

Det er fem formelle krav som må være oppfylt:

  1. Virksomheten må selv definere seg som sosiale entreprenør,
  2. Målet med virksomheten er å løse sosiale problemer på en ny måte.
  3. Det er vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte.
  4. Virksomheten drives av de sosiale resultatene, og også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig etter noe tid.         
  5. Virksomheten er registrert i Frivillighetsregisteret (organisasjonsformen kan for eksempel være AS, stiftelse eller frivillig organisasjon).

Se lenken til høyre for utfyllende informasjon og søknadsskjema.