Opplæring innan kriminalomsorga

Oppdatert 08.04.2024

Etter internasjonale konvensjonar skal ingen nektast rett til utdanning, heller ikkje dei som sit i fengsel. 

Retten til opplæring og utdanning er den same for innsette i fengsel som for andre borgarar i Noreg. Fylkeskommunane er fagleg og administrativt ansvarlege for utdanninga i fengsla. Det er lokale vidaregåande skular som har det praktiske ansvaret for opplæringa.

Statsforvaltaren i Vestland har eit fagleg koordinerande ansvar for opplæringa innan kriminalomsorga i Noreg.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.