Opplæring innen kriminalomsorgen

Oppdatert 03.01.2023

Ifølge internasjonale konvensjoner skal ingen nektes rett til utdanning, heller ikke de som sitter i fengsel.

Retten til opplæring og utdanning er den samme for innsatte i fengsel som for øvrige borgere i Norge. Fylkeskommunene er faglig og administrativt ansvarlige for utdanningen i fengslene. Lokale videregående skoler har det praktiske ansvaret for opplæringen.

Statsforvalteren i Vestland har et faglig koordinerende ansvar for opplæringa innen kriminalomsorgen i Norge.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.