Avgjorte grensejusteringssaker

Fem grensejusteringar i Møre og Romsdal

Fylkesmannen har fått i oppdrag frå Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) å utgreie fem grensejusteringar i Møre og Romsdal

På denne sida har vi samla informasjon om desse fem sakene.

I Veke 3 og 4 i 2018, vart det gjennomført telefonundersøking (frå 15. jan. til og med 27. januar).

Her finn du spørsmåla som vart stilt til innbyggarane i dei ulike grendene.

Her er resultata frå telefonundersøkinga.

.


Publisert 07.02.2018

Grensejusteringar i Møre og Romsdal

Svar på innbyggarundersøkingar og høyringsbrev ut til kommunane.


Publisert 29.01.2018

Foreløpig resultat frå innbyggarundersøkingane

Fylkesmannen har i dag motteke eit foreløpig resultat på innbyggarundersøkingane som er gjennomført i samband med grensejusteringssøknader i Møre og Romsdal.


Publisert 11.01.2018

Telefonundersøkingane i samband med grensejustering

Her har vi samla ei oversikt over dei spørsmåla som vert stilt til innbyggarane i dei ulike grendene.

Les denne informasjonen frå Opinion dersom du opplever å ikkje bli oppringt.