Regionalt støtteapparat

Fylkesmannen, Kommunesektorens organisasjon (KS), Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester (USHT), Senter for omsorgsforsking Vest og fylkeseldreråda utgjer det regionale støtteapparatet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.07.2019

Her finn du presentasjonar som det regionale støtteapparatet heldt under dialogmøta med kommunane.