Oversikt over kurs for LIS1 hausten 2021

For deg som startar som LIS1 i kommunehelsetenesta september 2021.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.07.2021

Her er ei oversikt over kurs for deg som skal ha LIS1 i Vestland hausten 2021:

Program for andre grupperettleiing kjem seinare.

Kommunane har ansvar for opplæring i nødnett. Helse Førde legg til rette for at de som tek kurs i akuttmedsin i Førde får eit kurs i bruk av nødnett før de byrjar i legevakt. Kurset i nødnett vert halde som kveldskurs 7. september. Dette må kommunane dekke for dykk. Arrangøren sender ut faktura i etterkant av kurset.

I tillegg vil Helfo arrangera digitalt kurs for LIS1, knytt opp mot takstbruk. Invitasjon til kurset vil bli sendt ut per e-post. Kurset er planlagt i første halvdel av oktober. 

Covid-19

Vi minner om grunnleggande føringar for smittevern knytt til møte- og kursverksemd. Dersom du har akutt luftvegsinfeksjon, mistenkjer at du er sjuk med covid-19, eller har fått bekrefta eller sannsynlegvis har covid-19, ta kontakt med arrangør av gjeldande kurs. Les meir om smittevern knytt til arrangement på Folkehelseinstituttet si heimeside.

Statsforvaltaren tek atterhald om endringar dersom smittesituasjonen endrar seg.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.