Andre grupperettleiing

Dato:
19. januar 2022 09:00 - 15:00
Stad:
digitalt, ev. samling i smågrupper
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
LIS1
Påmeldingsfrist:
30. desember 2021 23:59

Grupperettleiinga er eit fagleg supplement til supervisjon og individuell rettleiing i del 1 i kommunane og skal sikre kvaliteten i tenesta. Alle vil få tilsendt e-post frå sin rettleiar med informasjon om korleis grupperettleiinga vert gjennomført. Sjå førebuingar til samlinga i programmet.

Publisert 01.12.2021

For dei som skal ha fysisk samling vert reiseutgifter dekka etter billegaste reisemåte. Les ev. rettleiaren for utfylling av reiserekning.

Covid-19

Vi minner om grunnleggande råd for smittevern. Dersom du har akutt luftvegsinfeksjon, mistenkjer at du er sjuk med koronaviruset eller har fått bekrefta eller sannsynleg covid-19, ta kontakt med oss for å melde deg av. Hotellet følgjer myndigheitenes anbefalingar for smittevern. Les meir om smittevernråda hos Folkehelseinstituttet.

Vi tek atterhald om endringar dersom smittesituasjonen endrar seg.

Dato:
19. januar 2022 09:00 - 15:00
Stad:
digitalt, ev. samling i smågrupper
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
LIS1
Påmeldingsfrist:
30. desember 2021 23:59