LIS1 og turnustjeneste for fysioterapeuter

Oppdatert 06.01.2023

Turnustjeneste innebærer at fysioterapeuter gjennomfører en pålagt praksistid etter avsluttet utdanning. Spesialistutdanning og godkjenning for leger følger ordningen som ble iverksatt i 2019. Ofte brukes uttrykkene LIS1, LIS2 og LIS3 om leger som er ansatt i utdanningsstillinger.

Leger i spesialisering

Spesialistutdanningen og godkjenningen for leger er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle leger. LIS1 består av tolv måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. LIS1 blir etterfulgt av LIS2 og LIS3. Sistnevnte er spesialiseringen til de ulike legespesialistene.

Statsforvalteren har ansvar for å opprette, godkjenne og kvalitetssikre et tilstrekkelig antall LIS1-stillinger i kommunehelsetjenesten. Ledige LIS1-stillinger blir lyst ut vår og høst via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplasser for fysioterapeuter

Personer som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Statsforvalteren i hvert enkelt fylke godkjenner turnusplasser for fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Oslo og Viken har hovedansvar for å skaffe nok turnusplasser i sin region (turnusregion Nord, Midt-Vest og Sør-Øst). 

Kurs hos Statsforvalteren

Statsforvalteren tilbyr kurs og gruppeveiledning for leger i spesialisering og turnusfysioterapeuter.

Vi tilbyr:

  • kurs i offentlig helsearbeid
  • kurs i legevaktsmedisin for LIS1
  • gruppeveiledning for LIS1 i kommunehelsetjenesten
  • opplæring til veiledere som skal ha ansvar for LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • opplæring til veiledere for turnusfysioterapeuter

Statsforvalteren refunderer reiseutgifter som turnusfysioterapeuter og LIS1 har i forbindelse med kurs og veiledning. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 09.07.2021

Oversikt over kurs for LIS1 hausten 2021

For deg som startar som LIS1 i kommunehelsetenesta september 2021.


Publisert 04.03.2021

Endring i tilskot til ALIS-avtalar

Helse- og omsorgsdepartementet har gjort om ordninga til to tilskotsordningar, ein for LIS3 i allmennmedisin i næringsverksemd og ein for LIS3 i allmennmedisin som er tilsett i kommunen. 


Publisert 14.01.2021

Oversikt over kurs for LIS1 våren 2021

For deg som startar som LIS1 i kommunehelsetenesta mars 2021.


Publisert 01.10.2020

Tilskot til ALIS-avtalar for næringsdrivande fastlegar

Målet er å auke talet på fastlegar i kommunane, redusere talet på ledige fastlegeavtalar og auke stabilitet blant allmennlegar i spesialisering. Søknadsfrist er 11. november.


Publisert 01.10.2020

Tilskot til rettleiing i spesialiteten allmennmedisin

Kommunane kan søke Helsedirektoratet om tilskot for rettleiing av allmennlegar (LIS3 i allmennmedisin). Søknadsfristen er 16. november.


Publisert 19.06.2020

Oversikt over kurs for LIS1 hausten 2020

For deg som startar som LIS1 i kommunehelsetenesta september 2020


Publisert 03.04.2020

Webinar om handtering av covid-19 i primærhelsetenesta

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet inviterer til webinar for kommunelegar og allmennlegar om handtering av covid-19 i primærhelsetenesta måndag 6. april.


Publisert 23.01.2020

Legar i spesialisering (LIS1) får endring i læringsmål

Endringane i dei kliniske læringsmåla for legar i spesialisering trer i kraft 1. mars 2020.


Publisert 10.01.2020

Oversikt over kurs for LIS1-legar 2020

Startar du som LIS1 i kommunehelsetenesta 1. mars 2020?


Publisert 30.12.2019

Akuttmedisinkurs for LIS1-legar 2020

Dato for akuttmedisinkurs for LIS1-legar som sokner under Helse Fonna og Helse Bergen vert 9.-10. mars og 3.-4. september.