LIS1 og turnustjeneste for fysioterapeuter

Oppdatert 30.01.2024

Turnustjeneste innebærer at fysioterapeuter gjennomfører en pålagt praksistid etter avsluttet utdanning. Spesialistutdanning og godkjenning for leger følger ordningen som ble iverksatt i 2019. Ofte brukes uttrykkene LIS1, LIS2 og LIS3 om leger som er ansatt i utdanningsstillinger.

Leger i spesialisering

Spesialistutdanningen og godkjenningen for leger er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle leger. LIS1 består av tolv måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. LIS1 blir etterfulgt av LIS2 og LIS3. Sistnevnte er spesialiseringen til de ulike legespesialistene.

Statsforvalteren har ansvar for å opprette, godkjenne og kvalitetssikre et tilstrekkelig antall LIS1-stillinger i kommunehelsetjenesten. Ledige LIS1-stillinger blir lyst ut vår og høst via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplasser for fysioterapeuter

Personer som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Statsforvalteren i hvert enkelt fylke godkjenner turnusplasser for fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Oslo og Viken har hovedansvar for å skaffe nok turnusplasser i sin region (turnusregion Nord, Midt-Vest og Sør-Øst). 

Kurs hos Statsforvalteren

Statsforvalteren tilbyr kurs og gruppeveiledning for leger i spesialisering og turnusfysioterapeuter.

Vi tilbyr:

  • kurs i offentlig helsearbeid
  • kurs i legevaktsmedisin for LIS1
  • gruppeveiledning for LIS1 i kommunehelsetjenesten
  • opplæring til veiledere som skal ha ansvar for LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • opplæring til veiledere for turnusfysioterapeuter

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 02.02.2024

Kurs i individuell rettleiing i spesialistutdanninga for legar

ALIS Vest held rettleiarkurs for legar i spesialisering 25.-26. april i Balestrand. 


Publisert 31.01.2024

Oversikt over kurs for LIS1 våren 2024

På denne sida finn du relevant informasjon for deg som startar som LIS1 i kommunehelsetenesta i våren 2024.


Publisert 11.10.2023

Kurs i individuell rettleiing i spesialistutdanninga for legar

ALIS Vest held rettleiarkurs for legar i spesialisering 16.-17. november i Førde.


Publisert 11.09.2023

Kommunar må sikre at dei er registrert som utdanningsverksemd

For at LIS i samfunnsmedisin skal få godkjent tenesta si, må kommunar vere registrert som utdanningsverksemd. Kommunar som søkjer om registrering som utdanningsverksemd i samfunnsmedisin, kan søkje om tilbakedatering av registreringstidspunktet innan 31. desember.


Publisert 11.08.2023

Søknadsfrist for særplass for turnusåret 15.08.2024 til 14.08.2025

Søknadsfristen for å søkja om særplass for turnustenesta for fysioterapeutane er 13. oktober 2023. 


Publisert 07.08.2023, Sist endret 21.09.2023

Oversikt over kurs for LIS1 hausten 2023

På denne sida finn du relevant informasjon for deg som startar som LIS1 i kommunehelsetenesta i september 2023.


Publisert 19.06.2023

Digitalt opplæringsprogram om spesialistutdanninga for legar

Helsedirektoratet har lansert eit nytt digitalt opplæringsprogram, DigLIS. Målet er å gi støtte til legar i spesialisering (LIS), til rettleiarar og supervisører, og til leiarar i kommunar og sjukehus som skal ta imot ein LIS-lege.


Publisert 07.06.2023

Digitalt møte om spesialistutdanning i samfunnsmedisin

ALIS Vest arrangerer frukostmøte 14. juni frå 08.30 til 10.00.  


Publisert 31.05.2023

Rettleiarkurs for legar i spesialisering

ALIS Vest arrangerer rettleiarkurs for legar i spesialisering 30.-31. august.  


Publisert 15.05.2023

Tilskotsordninga Nasjonal ALIS og veiledning

Ordninga skal bidra til å dekka kommunen sine meirkostnader ved inngåelse av ALIS-avtalar. Den skal og bidra til å dekka utgifter til forskriftsfesta rettleiing til legar som er under spesialisering i allmennmedisin, og som ikkje vel å inngå ALIS-avtale. ALIS Vest arrangerer nettseminar om endringar i tilskotet.