Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Bilde av Vestfold og Telemark
Vestfold og Telemark fylke
Oppdatert 16.11.2022

Satsingen på Utvalgte kulturlandskap startet opp i 2009, og er et samarbeid mellom landbruksmyndighetene og miljømyndighetene. 

Formålet med Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift i aktive jordbrukslandskap.

Et utvalg verdifulle og representative kulturlandskap er utpekt fra sør til nord i Norge. Gjennom årlige statlige overføringer kan områdene iverksette tiltak til istandsetting, vedlikehold, drift og skjøtsel av områdene. En del av midlene brukes også til planlegging, prosessarbeid og kunnskapsinnhenting.  

Les mer om utvalgte kulturlandskap hos landbruksdirektoratet

I Vestfold og Telemark er disse områdene med:

  • Færder utvalgte kulturlandskap
  • Jomfruland og Stråholmen utvalgte kulturlandskap
  • Hjartdal og Svartdal utvalgte kulturlandskap

Fra 2020 ble forvaltningen av Utvalgte kulturlandskap overført fra Fylkesmannen til kommunen. 

Fra 2023 blir Kaupang utvalgte kulturlandskap med som et nytt område i vårt fylke.


Publisert 08.03.2023

Komplett rapport for alle bygningane i Svartdal er lansert

I grannebygdene Hjartdal og Svardal UKL i Øvre Telemark finnast eit stort mangfald tradisjonsrike bygg. No ligg føre den fyrste av fleire kartleggingsrapportar som dokumentarar den unike kulturarven. Bygda Svartdal er fyrst ute.


Publisert 15.11.2022

Tilbakeblikk - Kulturminnedag på Mellom-Bolæren

29. august var det nettverkssamling på øya Mellom-Bolæren øst for Nøtterøy, arrangert av Kulturlandskapsskolen v/ Oslofjordens Friluftsråd, Færder Nasjonalpark og Færder utvalgte kulturlandskap. 30 deltagere fikk være med på vandring over øya med faglige stopp underveis.


Publisert 17.12.2021

Fleire utvalde kulturlandskap i fylket

Vi gratulerer Kaupang i Larvik kommune som nå har blitt plukka ut blant dei særmerka kulturlandskapa i landet.


Publisert 30.01.2020

Stor aktivitet på kryss og tvers i dei Utvalde kulturlandskapsområda

I 2019 har det vore stor aktivitet i dei Utvalde kulturlandskapsområda i Vestfold og Telemark. Mellom anna god skjøtsel, formidling og gryande næringssamarbeid på tvers av områda.