Tilbakeblikk - Kulturminnedag på Mellom-Bolæren

Foto: Kjetil Johannessen: Grevestuen og bildeoverrekkelse. Mari Høiland: Gravrøys fra bronsealder. Hilde Marianne Lien: Husmannsplass og skilt i krigsfangeleiren.
Foto: Kjetil Johannessen: Grevestuen og bildeoverrekkelse. Mari Høiland: Gravrøys fra bronsealder. Hilde Marianne Lien: Husmannsplass og skilt i krigsfangeleiren.

29. august var det nettverkssamling på øya Mellom-Bolæren øst for Nøtterøy, arrangert av Kulturlandskapsskolen v/ Oslofjordens Friluftsråd, Færder Nasjonalpark og Færder utvalgte kulturlandskap. 30 deltagere fikk være med på vandring over øya med faglige stopp underveis.

Publisert 15.11.2022

Mellom-Bolærens Venner har utført et imponerende arbeid på øya støttet av Færderkommune, fylkeskommunen, Statsforvalteren, Færder nasjonalpark, Færder Utvalgte kulturlandskap og div stiftelser. Det er merkede turstier over øya, og et besøk kan anbefales.

De frivillige i venneforeningen, som i en årrekke har utført istandsetting av bygninger og utført skjøtsel, tok imot oss. Første stopp var de to husmannsplassene som er istandsatt fra helt falleferdig tilstand. En er i dag møtelokale og den andre er en mye brukt kystledhytte.

«Grevestuen», en fredet fritidsbolig fra 1840, bygget av Stamhuset Jarlsberg er også satt i stand av de frivillige. «Grevinneparken» er åpnet opp fra helt gjengrodd tilstand. Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg overrakte gave i form av gamle bilder av de to i Jarlsbergslekten som sto for bygging av Grevestuen.

Vandringen gikk også opp på en av toppene med gravrøys fra bronsealder, dvs 3000 år gammel. Arkeologene Cathrine Stangebye Engebretsen og Jan Brendalsmo gav oss et godt innblikk i røysenes historie. Mellem-Bolærens Venner har skjøttet vegetasjonen og åpnet opp slik at det igjen er utsikt utover havet.

Helt øst på øya ligger rester av en fangeleir for sovjetiske krigsfanger fra 2. verdenskrig. Gamle foto fra leiren geleider oss inn og gir innsikt i de grufulle forholdene fangene levde under. Sporen etter leiren er nå tydeligere etter at de frivillige har fjernet vegetasjon og synliggjort den steinlagte veien inn i leiren.

Øya Mellom-Bolærne har et areal på 1080 dekar, og var tidligere eid av Stamhuset Jarlsberg. Forsvaret overtok øya en lang periode, men fra 2004 ble øya overtatt av Færder kommune.