Tilskuddskonferanse 2023

Dato:
2. februar 2023 09.30 - 14.30
Sted:
Peer Gynt-salen i Ibsenhuset i Skien
Arrangør:
Helse- og omsorgsavdelingen
Målgruppe:
Kontaktpersoner som arbeider med tilskudd i kommuner, fylkeskommune, fagskole og universitet i Vestfold og Telemark
Påmeldingsfrist:
25. januar 2023 23.00

Statsforvalteren arrangerte dagsmøte i Ibsenhuset 2. februar 2023. Hensikten med møtet var å gi informasjon om de ulike tilskuddene på helse- og omsorgsområdet og rus- og psykisk helseområdet. Presentasjonene er nå lagt ut. 

Publisert 03.01.2023, Oppdatert 03.02.2023

Målgruppe for tilskuddskonferansen er kontaktpersoner som arbeider med tilskudd i kommuner, fylkeskommune, fagskole og universitet i Vestfold og Telemark.

Programposter:

  • Informasjon om tilskuddene Statsforvalteren har ansvar for, herunder prosjektskjønnsmidlene
  • Orientering om Kompetanseløft2025 fra Helsedirektoratet
  • Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten og Topplederutdanning
  • Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd 2023 (tidl. kompetanse- og innovasjonstilskudd)
  • Tilskudd til kommunalt rusarbeid og tilskudd til voksne med langvarige og sammensatte behov
  • Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
  • Erfaringer fra tilskudd - muligheter til kompetanseheving

Les presentasjonene fra konferansen i boksen "Dokumenter" i artikkelen. Her finner du også det fullstendige programmet.