Internasjonalt samarbeid

Det sårbare miljøet i nord gjør det helt nødvendig at myndighetene i Troms og Finnmark, Murmansk oblast, Lapplands län og Norrbotten län samarbeider aktivt over landegrensene. Derfor har Statsforvalteren i Troms og Finnmark over lang tid ledet og deltatt i prosjekter innen internasjonalt miljøvernsamarbeid.

Allerede før grensene mot øst ble åpnet tidlig på 1990-tallet hadde Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) samarbeidet med Murmansk oblast om ulike miljøprosjekter. Etter 1990, og særlig etter 1994, kom samarbeidet inn i fastere rammer. I dag samarbeider vi under forskjellige samarbeidsorganer: 

Samarbeidet med miljømyndighetene i våre nabofylker har som mål å medvirke til å forbedre miljøsituasjonen, sikre naturverdiene i nærområdene og til å redusere og forebygge grenseoverskridende forurensning.

Konkrete aktiviteter og prosjekter som Statsforvalteren i Troms og Finnmark er involvert i kan du lese om her:

Pasvik-Inari Trilateral Park - grenseoverskridende naturvernsamarbeid

Pasvikprogrammet - miljøovervåkning i grenseområdet

CoASal - Samarbeid om Atlantisk laks i Barentsregionen 

Flerbruksplan for Pasvikvassdraget og Grense Jakobselv

Felles miljøforvaltning langs Tanaelva - Tana river Interreg


Samarbeid om grensevassdrag

Statsforvalteren samarbeider med nabolandene Finland og Russland om grensevassdragene. Et av vassdragene vi samarbeider om er Pasvikelva.

Vannet i Pasvik er en livsåre og verdifullt for mange. Odd Valter Emanuelsen har bodd ved Pasvikelva hele livet. Han er født i 1935. Han lever ved elva - som så mange andre her gjør og har gjort før han.

Livet ved Pasvikelva

Odd Valter Emanuelsen sitter i båt og beskriver livet ved Pasvikelva. 

For å ta vare på naturverdiene i grensevassdragene må Norge samarbeide med nabolandene. Statsforvalteren i Troms og Finnmark samarbeider med miljømyndigheter fra Russland og Finland om å forvalte dyreliv og overvåke miljøtilstanden.

Naturvernsamarbeid langs Pasvikelva

Natalia Polikarpova, fra Pasvik zapovednik i Russland og Tiia Kalske, fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark, sitter i båt på Pasvikelva og registrerer vannfugl.

Pasvikelva skal være trygg. Nikkelverket i Russland slipper ut forurensning (smelteverket ble stengt i desember 2020). Statsforvalteren overvåker miljøtilstanden i elva, fisken, lufta og på land. Hvis det står dårlig til, skal innbyggerne få vite det.

Miljøovervåking i Pasvik

Paul Eric Aspholm fra Nibio Svanhovd sitter i båt og tar vannprøver. 


Nyheter om internasjonalt samarbeid:

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 08.09.2022

Anbefaler økt samarbeid og bedre informasjon om grensevassdrag

Norge og Finland må stå sammen i kampen mot både pukkellaks og parasitten gyrodactylus salaris. Det anbefaler Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen. 


Publisert 21.10.2019

Palsmyr - blott en saga i fremtiden?

Våtmarker og særlig palsmyrer forsvinner i raskt tempo. Dette var tema for et internasjonalt myr- og våtmarksmøte i Vadsø.


Publisert 19.08.2019

På stand for norsk-russisk miljøsamarbeid

Lørdag 17. august hadde norsk og russisk miljøforvaltning en felles info-stand og foredrag på NIBIOs markdager på Svanvik i Sør-Varanger. Vi informerte om vårt samarbeid om grensevassdragene og ba lokalbefolkningen om deres innspill. 


Publisert 03.07.2019

Strakstiltak for å hindre spredning av lakseparasitt

Norsk-finsk grensevassdragskommisjon er bekymret for spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris til grensevassdragene. Kommisjonen anbefaler å sette igang tiltak med en gang. 


Publisert 12.02.2019

Pasvikseminaret 2019 - Miljøtilstanden i grenseområdet Norge - Russland

Pasvikseminaret 2019 ble arrangert tirsdag den 5. februar på Svanvik. Seminaret ble arrangert av Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samarbeid med Sør-Varanger kommune.


Publisert 08.02.2019

Pukkellaks i Finnmark

Statsforvalteren i Finnmark arrangerte et seminar på Svanhovd i Pasvik 7. og 8. februar 2018, for å få frem kunnskap om pukkellaks fra forskere og forvaltere i Russland, Finland og Norge. Det ble presentert informasjon som viser at pukkellaks konkurrerer med laks, sjøørret og sjørøye.