Møtereferater fra beredskapsutvalgene

Her finner du møtereferater fra beredskapsutvalgene for de ulike reinbeiteområdene.

Troms reinbeiteområde:

Vest-Finnmark reinbeiteområde:

Øst-Finnmark reinbeiteområde:

 

Kontaktpersoner i Troms reinbeiteområde:

Kontaktpersoner i Vest-Finnmark reinbeiteområde:

Kontaktpersoner i Øst-Finnmark reinbeiteområde:

Kontaktinformasjon til beredskapsutvalgene

Beredskapsutvalget i Troms:
Jan Gunnar Brattli (leder) – 77642181
John Mathis Oskal            – 41080192
Reiulf Aleksandersen       – 41469709
Thomas Daniel Deng (Mattilsynet) – 95114092

Beredskapsutvalget i Vest-Finnmark:
Kurt Sara (leder)             – 78484609
Mathis Amund J. Eira       – 97666912
Aslak Mathis Turi             – 41645474
Nils M. Gaup                    – 95208736
Helene Weydahl Guttorm (Mattilsynet) – 92432904

Beredskapsutvalget i Øst-Finnmark:
Morten John Mikkel Utsi (leder)– 78484608
Egil Kalliainen                 – 90100336
John Idar Anti                 – 4175908
Mathis M. Somby            – 92459697
Helene Weydahl Guttorm (Mattilsynet) – 92432904