Informasjonsbrev 38/2023 - uke 41

Logo for informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning
 • Produksjonssvikt
 • Tilganger til Landbruksdirektoratets elektroniske tjenester
 • Erstatning for sau drept av fredet rovvilt - frist 1. november
 • Samling: Næringsutvikling i landbruket 22.-23. november
 • ØKS - Godkjenning av virkesopplysninger 2023-10
 • Plansjer - vilkår om vanlig jordbruksproduksjon i produksjonstilskudd
 • Regionalt miljøtilskudd 2023 - søknadsfrist og ofte stilte spørsmål
 • ØKS - kontaktinfo på skogfond.no
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse
 • Eksterne nyheter
Publisert 11.10.2023

Produksjonssvikt

 • Kontrollkrav – grovfôr med husdyr. På regjeringen.no kan vi nå lese at saksbehandlingen i vekstgruppe grovfôr med husdyr forenkles. Landbruks- og matdepartementet lemper på kravet til kommunenes kontroll. Vanligvis må kommunene delta på oppmålingen av grovfôrlager når det søkes om tilskudd i vekstgruppen grovfôr i foretak med husdyr. Kravet vil nå kunne anses oppfylt dersom foretaket kan legge frem god dokumentasjon på høstet fôrmengde ved kommunens stedlige kontroll.

Vi håper dette letter på oppgavebyrden hos de av dere som forventer mange saker i denne vekstgruppen.

 • Kornavlinger 2022. Landbruksdirektoratet jobber fortsatt med å få inn avlingstall for korn for 2022 og varsler at det kan komme på plass neste uke (uke 42). Når tallene blir lest inn vil de også oppdatere allerede innsendte søknader. NB! Dersom dere ikke har fått dokumentasjon for kornavling i 2022, kan dere vente med å sende søknadene videre til Statsforvalteren til dokumentasjonen er på plass eller tallene for 2022 er lest inn.

 • Digital møteplass. Vi minner også om digital møteplass torsdag 12. oktober 13.30-15.00. Registrer deg her

Kontaktpersoner: Sverre Saxebøl, Hege Aae og Elin Bøe

 

Tilganger til Landbruksdirektoratets elektroniske tjenester   

Den årlige gjennomgangen av alle tilgangene til Landbruksdirektoratets elektroniske tjenester skjer snart.  Alle landbrukskontorene vil i nær framtid motta en epost med nærmere informasjon. Svarfrist er 1. november.  

Kontaktperson: Ragnhild Skar Egil KolbergAnne Behn og Per Olav Granheim  

 

Erstatning for sau drept av fredet rovvilt – søknadsfrist 1. november

I tilfeller der tap av husdyr og tamrein skyldes gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn har dyreeier krav på erstatning for tap og følgekostnader. Du får mer informasjon om ordningen her. Søknadsfristen er 1. november.

Kontaktperson: Marit S. Hoen

 

Samling: Næringsutvikling i landbruket – 22. – 23. november

Sammen med Viken fylkeskommune og Innovasjon Norge Oslo Viken, inviterer vi til samling for kommunene og andre samarbeidspartnere med interesse for tema næringsutvikling i landbruket. I tillegg til landbrukskontorene, håper vi at kollegaer som næringssjefer, næringskonsulenter og andre interesserte ser nytten av samlingen og melder seg på. Vi oppfordrer deg til å ta med aktuelle kollegaer i din kommune.
Les mer og meld deg på via vår kurs- og konferansekalender.

Kontaktperson: Kjersti Grøndahl

 

ØKS - Godkjenne virkesopplysninger 2023-10 – Frist 17. oktober

Virkesopplysninger for periode 2023-10 er klar for kontroll og godkjenning i kommunene. Frist for å godkjenne er 17. oktober. Husk også eventuell fil med manuelt registrerte.

Kontaktperson: Ida Marie Strekerud


Plansjer – vilkåret om vanlig jordbruksproduksjon i produksjonstilskudd

Plansjene fra webinaret om vilkåret om vanlig jordbruksproduksjon i produksjonstilskudd, 10. oktober, er tilgjengelige for deltakerne i teams-chatten til webinaret.


Regionalt miljøtilskudd 2023 – søknadsfrist 15. oktober

Vi minner om søknadsfristen for å søke om regionalt miljøtilskudd for søknadsomgangen 2023. Foretak som søkte produksjonstilskudd i 2022, og som enda ikke har søkt regionalt miljøtilskudd, har fått en SMS-påminnelse fra oss. Vi håper dere sprer informasjon om søknadsfristen i deres informasjonskanaler! Les mer på temasiden vår om regionale miljøtilskudd.

Fristen for å søke tilskudd til organisert beitebruk (OBB) er 15. november.

Kontaktperson: Janne Fossum


Regionalt miljøtilskudd – ofte stilte spørsmål

Dere finner en oppdatert versjon av dokumentet Ofte stilte spørsmål om regionale miljøtilskudd i jordbruket – Oslo og Viken på nettsiden vår.

 

ØKS: Kontaktinformasjon på skogfond.no

Oppfordre skogeiere til å legge inn kontaktinformasjon (epostadresse og telefonnummer) på skogfondskontoen sin på skogfond.no. Det er viktig at dette er oppdatert når kommunen skal sende ut info til skogeiere, for eksempel i forbindelse med nye skogbruksplanprosjekter.

Vi minner om at kontaktinformasjon av denne typen ikke skal distribueres til andre aktører eller skogeiere, jf. personvernforordningen (GDPR). Utsending må skje fra kommunen og ved bruk av blindkopi.

Kontaktperson: Ida Marie Strekerud

                                                              

Påminnelser

KICK OFF-samling for ungskogpleie 25. oktober

Bli med på felles avspark for økt ungskogpleie på Sundvolden 25. oktober. Her møtes aktørene i skogbruket for å diskutere langsiktige tiltak for økt ungskogpleie.
Det er gratis å delta. Meld deg på her innen 17. oktober.

Kontaktpersoner: Ida Marie Strekerud og Elisabeth Schmidt   

 

Konkurranser om ungskogpleie   

Vi trenger spreke bilder og et godt slagord for å øke aktiviteten på ungskogpleie. Bli med i konkurransene!
Del oppfordringen, og les mer på våre nettsider. Første kåring vil skje på samlingen på Sundvollen 25. oktober.

Kontaktpersoner: Ida Marie Strekerud og Elisabeth Schmidt   

 

Skogbrukets rentemidler 2024 - åpent for søknader

Her kan organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk, søke om økonomisk støtte. Søknadsfrist er 1. desember 2023.
Les mer på våre nettsider.

 

Webinar om jordhelsesatsing i kommunen 19.oktober

Lær om hvordan du kan jobbe med jordhelse i din kommune på dette webinaret.Vi har også samlet ulike rådgivere på jordhelse og karbonbinding som forteller om hva de kan tilby kommunene.

Kontaktpersoner: Veronica Lilliehöök og Kari Engmark

 

Kommende samlinger

 

Fagsamlinger

Dato    

Tema     

Påmelding     

Høsten 2023 

Jordsatsing for kommuner - div. arrangement

Se oversikt over ulike arrangementer her  

19.oktober

Webinar: Jordsatsing for kommunen

Påmelding webinar.

Se oversikt over ulike jordhelse-arrangementer her

24. oktober  

AVLYST: Webinar: Produksjonstilskudd – avvik og avkortinger 

 

25. oktober   

Ungskogpleie: Kick off-samling   

Les mer og meld deg på her innen 17. oktober.

22. - 23. november

Samling: Næringsutvikling i landbruket

Les mer og meld deg på innen 15. oktober

7.-8. februar 

Kommunesamling 2024 

Les mer og meld deg på innen 1. november

 

Digitale møteplasser

Tema

Datoer

Påmelding

Tilskudd produksjonssvikt

12. oktober 13.30-15.00

19. oktober 13.30-15.00

26. oktober 13.30-15.00

Registrer deg til hvert enkelt møte og få kalenderinvitasjon i Outlook.

Tilskudd produksjonstilskudd

17. oktober

31. oktober

14. november

28. november

12. desember

Send epost til Ragnhild Skar om du mangler kalenderinvitasjon i Outlook.     

Miljøordningene

24. oktober

7. november

21. november

5. desember

9. januar

Send e-post til Janne Fossum om du mangler kalenderinvitasjon til møteserien i Outlook.    

Lovsaker

9. november 12.00-14.00

Info og påmelding kommer

 

Jordhelse

NLR Viken inviterer til webinar «Jorda - grunnlaget for dyrking» 12.oktober. Se program og meld deg på her

Norges Vel inviterer til kurs 6. og/eller 7. november om jordhelse med Joel Williams for bønder og andre som ønsker å lære mer om dynamikken mellom jord, planter og det mikrobielle systemet. Informasjon og påmelding til kurset   

 

Eksterne nyheter

Kornskolen 2023-2024

Les mer her: Kornskolen 2023-2024 (deltager.no)

 

Solkraftanlegg i skogen, – en utfordring eller mulighet?

NORSKOG arrangerer webinar 18. oktober kl. 19-20.30, der tema er solkraft på skogarealer. Formålet er å gi informasjon om prosesser, muligheter og skranker. Les mer på NORSKOG sine sider.

 

Sluttseminar på regenerativ korndyrking og foredrag av Joel Williams

Den 8. november kl. 09 - 15.30 ved Vitenparken, Ås presenterer VitalAnalyse resultater fra «Referansegårdsprosjektet». Gårdsbaserte utprøvinger og erfaringer av regenerativ korndyrking over totalt seks år, i både konvensjonell og økologisk drift, presenteres. I samme seminar foreleser Joel Williams fra Integrated Soil. Williams er en internasjonalt anerkjent foreleser som utvikler landbrukssystemer der jordhelse, planteernæring- og sykdomsimmunitet integreres. Påmelding og mer info finner du her. Mer info om Joel Williams: Joel Williams | Integrated Soils

 

 


Ønsker du oversikt over de tidligere sakene fra infobrevene våre? Se oversiktssiden vår Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning. Her kan du også melde deg på infobrevene våre.