Regionalt miljøtilskudd

Regionale miljøtilskudd (RMP-tilskudd) skal stimulere bøndene til å gjøre tiltak for å begrense forurensning og fremme kulturlandskapsverdier. 

Det regionale miljøprogrammet beskriver utfordringer vi ser knyttet til kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, avrenning til vann, utslipp til luft, plantevern, jord og jordhelse og klimarådgiving i Oslo og Viken. Det inneholder også målsettinger for å møte disse utfordringene og gir føringer for hvordan vi skal målrette tilskudd til ulike miljøtiltaksordninger. Blant annet for regionale miljøtilskudd og spesielle miljøtislkudd i jordbruket. Nytt regionalt miljøprogram for perioden 2023-2026 vil bli publisert ca. 29. mars. 

Forskrift om regionale miljøtilskudd for den samme perioden er publisert på Lovdata. Forskriften består av en lang rekke ulike tilskuddsordninger som skal ta vare på kulturlandskapet, og som skal redusere forurensing fra landbruket. Det er knyttet diverse vilkår og krav til de ulike tilskuddsordningene. Veileder for regionale miljøtilskudd for 2023 vil bli publisert ca. 29. mars.