Ungskogpleie - KICK OFF-samling i oktober

Dato:
25. oktober 2023 08:30 - 15:30
Sted:
Sundvolden Hotel
Arrangør:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Forvaltningen og det utøvende skogbruket i Oslo og Viken

Alle er enige om at ungskogpleie er viktig. Hvordan får vi skogeier til å gjøre det? Hva må til?

Publisert 02.10.2023, Oppdatert 04.10.2023
Forsidebilde workshop skog

Vi følger opp vårens workshop som var 27. april, og møtes igjen på Sundvolden.

Fokus denne gangen blir å se nærmere på LØSNINGENE på ungskogpleieutfordringen.

Fortsette arbeidet som ble satt i gang på workshopen i april

Den 25. oktober vil vi sparre mer med dere rundt idéene som har kommet fram i regionene. Kanskje vil regionene kunne hente noen idéer fra hverandre? Og hva planlegger skognæringen? Legger vi opp til økning i ungskogpleiearealet fra 2024, slik vi håper?

Vi vil også presentere eksempler på nyskapende verktøy for kartlegging av ungskogpleiebehov, ved hjelp av droner og teknologi. Dette vil kunne være et mulig tiltak for uttesting i kommuner i 2024 og 2025.

Fikk du ikke vært med i april? Velkommen likevel!

Dersom du ikke fikk deltatt på workshopen i april så er du uansett veldig velkommen til å være med 25. oktober. Vi håper på engasjerte deltakere både fra forvaltningen, skognæringen, skogeiersiden, og skogbrukets organisasjoner.

Hvordan skal deltakerne forberede seg?

Vi oppfordrer alle skogregionene til å holde minst ett idémyldringsmøte før vi møtes i oktober:

  • Bruk dette og tiden fram til oktober til å tenke på nye løsninger for hvordan dere vil jobbe med ungskogpleie i deres region i 2024 og 2025 - og videre
  • Vi oppfordrer sterkt til å koble på de lokale skognæringsaktørene og skogeierrepresentanter i dette arbeidet
  • Ta med minst ett forslag til tiltak til samlingen 25. oktober. Her skal vi sparre rundt forslagene fra regionene
  • Tiltakene som velges ut settes inn i en aktivitetsplan per skogregion. Denne får endelig frist 15. november.

Vi minner om at det ikke er målet å raskest mulig lande en aktivitetsplan med tiltak, men å bruke tiden fram til høsten til å jobbe fram gode løsninger i regionene.

Husk hovedformålet: Langsiktig aktivitetsøkning.

Dagens rammer

Workshopen ledes av Hilde Søraas Grønhovd, Buskerud Næringshage.

Program finner du i høyremargen på denne siden.

Gratis deltagelse med påmelding

Meld deg på via denne siden innen 17. oktober.

Klimasmart skogbruk 2023-2025

Kick off-samlingenen er "avspark" og første steg i prosjektet Klimasmart skogbruk 2023-2025.

I prosjektet løfter vi fram ungskogpleie som et av de viktigste klimatiltakene vi kan gjøre i skogen. Forvaltningen og det utøvende skogbruket i regionen samles for å finne gode og varige løsninger som bidrar til mer ungskogpleieaktivitet. 

Logoer for samarbeidspartnere i prosjektet
Dato:
25. oktober 2023 08:30 - 15:30
Sted:
Sundvolden Hotel
Arrangør:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Forvaltningen og det utøvende skogbruket i Oslo og Viken