Produksjonssviktnytt - uke 48

Nedenfor finner du aktuelt nytt om produksjonssviktordningen

Publisert 30.11.2023

Status uke 46

Per 30. november har vi utbetalt over 125 millioner kroner i forskudd i til sammen snaut 1400 saker.
Ukentlig oppdatert statusrapport finner du her.

For mer informasjon om forskuddsutbetalinger les denne artikkelen. Her er også oppskrift på hvordan du finner søknader hvor det er bedt om forskudd. Vi prioriterer de som har søkt om forskudd, men betaler også ut forskudd i andre saker kommuner sender oss. Vi venter på oppdatert regelverk med nye satser og maksbeløp i ordningen.

Nye satser klare fra nyttår

Nye satser og tak i ordningen legges frem for Stortinget gjennom prop. 24 S den 15. desember og være klare til bruk i AGROS fra nyttår.


Frist for utbetaling i 2023

Landbruksdirektoratet har utsatt siste godkjenningsdag til 18. desember for å få utbetalt produksjonssvikttilskudd i 2023. Dette er fristen for godkjenning av utbetalingsbeløp hos Statsforvalteren.  

Redusert klimaprosent

Vi ser i noen tilfeller at søkere tror klimaprosent er et anslag for hvor stor avlingen er i skadeåret. Vær obs på dette i saker der søkerne har satt ned klimaprosenten selv. Klimaprosenten skal brukes der det er flere skadeårsaker enn klimatiske. Skyldes hele produksjonssvikten klimaforhold, settes klimaprosenten til 100. 


Brukerveiledning - ettersending av dokumenter fra søker

Direktoratet har fått tilbakemeldinger om et stort omfang av ettersendelse av manglende dokumenter fra søker til kommunene. I Agros er det en funksjon hvor søker selv kan ettersende manglende dokumentasjon direkte i saken, og det er derfor utarbeidet en enkel brukerveiledning som beskriver hvordan søker kan laste opp flere dokumenter via Altinn. Her er lenke til veiledningen som kan videreformidles til søkere etter behov.


Hva du må kommentere i ELF-søknadene

Vi minner om søknadene som er kommet inn i ELF. I skjemaene i ELF spørres det ikke direkte om alt kommunen skal vurdere i sakene, slik det på en bedre måte gjøres i de nye skjemaene i AGROS. I denne artikkelen er det beskrevet hva kommunen skal kommentere ved attestering/gjennomgang av søknadene.

Tips til honningsaker

Vi har publisert et notat om dokumentasjonskrav og annet informasjon som kan være aktuelt å spørre etter i søknadene i vekstgruppe honning.