Forskuddsutbetalinger

Her finner du opplysninger om forskuddsutbetalinger, når kommunen kan videresende søknader til Statsforvalteren og hvordan søknadene prioriteres.

Publisert 18.10.2023, Sist endret 01.11.2023

I 2023 er noen av vekstgruppene overført til det nye søknads- og saksbehandlerverktøyet i Agros. Det betyr at landbrukskontorene må følge med i både det gamle og nye systemet:

AGROS

ELF

 • Korn og annet frø til modning
 • Grovfôr med husdyr
 • Frukt
 • Bær
 • Grønnsaker
 • Potet
 • Grovfôr salgsproduksjon
 • Honning

Forskudd

Uansett vekstgruppe er det mulig å søke om forskuddsutbetaling. Det er varslet at Stortinget vil fastsette endelige satser for 2023 i løpet av november, og først da vil oppdaterte satser legges inn i systemet. Dette betyr at det derfor ikke mulig å sluttbehandle sakene nå.

Vi forventer stort saksomfang i Oslo og Viken i 2023. Derfor har Statsforvalteren valgt en offensiv strategi der vi utbetaler forskudd i flest mulig saker så langt vi har kapasitet, også i saker der det ikke er bedt om forskudd.

Det vil gi litt handlingsrom når den store bølgen med søknader kommer. Vi oppfordrer derfor landbrukskontorene til å gjennomgå søknader og sende de til oss, så snart de er klare. Dette gjelder særlig søkere som har bedt om forskuddsutbetaling med bakgrunn i likviditetsmessige behov. Skal forskuddet være til noen hjelp, må det faktisk komme til utbetaling på forskudd.

 

Hva må være på plass før forskuddsutbetaling?

Ved siden av at grunnvilkårene må være oppfylt, trenger vi å vite hvilken gjennomsnittsavling søkeren har å vise til (unntatt vekstgruppe grovfôr med husdyr). For korn trenger vi oversikt over produksjonen for årene 2017 – 2022, gitt at søkeren har drevet disse årene. Forhåndsutfylte opplysninger for 2022 skal bli lest inn i systemet i uke 42. Mangler opplysninger, eller mener søker at tallene er høyere enn forhåndsutfylte verdier (for eksempel leiemaling eller leierensing av såkorn), må søker dokumentere dette.

I tillegg trenger vi oversikt over arealer drevet i gjennomsnittsårene og i skadeåret. Dette skal samsvare med arealer i søknad om produksjonstilskudd. Vær derfor nøye i gjennomgangen deres når det gjelder areal i skadeåret – dere har kanskje ikke behandlet søknaden om produksjonstilskudd (PT) enda?

Nå gjenstår at søker anslår sin totale avling ved standardisert vanninnhold. For et forskudd må ikke mengdene være veid inn og dokumentert – det holder med et gjennomtenkt anslag. Før vi kan fatte endelig vedtak, må imidlertid årets avling være dokumentert. Derfor kan endelig vedtak fattes når dokumentasjon på all avling foreligger, under forutsetning om at Stortinget har fastsatt satsene som nevnt over.

 

Oppsummert

 1. Prioriter de som har søkt forskuddsutbetaling (se nedenfor hvordan du finner disse)
 2. Utover grunnvilkårene, sjekk at det er tilstrekkelig og dokumentert informasjon om avling og areal i gjennomsnittsårene
 3. Sjekk at det er anslått totalavling i skadeåret, og sjekk at alt areal i vekstgruppen er med i søknaden og i samsvar med det dere vil godkjenne i søknad om PT
 4. Send saken til Statsforvalteren
 5. Husk at Statsforvalteren tar tak i alle saker som sendes oss, og ser om det er mulig å utbetale forskudd – selv om søker ikke har bedt om det. Vi prioriterer de som har søkt forskudd ved kapasitetsproblemer.
 6. Disse prinsippene gjelder både for AGROS og for ELF

 

Hvordan finne søknader det er søkt om forskudd i

Du finner hvem som har satt opp «Ja» i feltet for forskudd ved å bruke avansert søk:
Ordning = produksjonssvikt, og så MÅ du angi EN vekstgruppe (Du må derfor kanskje kjøre søket 3 ganger for å få hele oversikten for de tre vekstgruppene som ligger i AGROS). Når søket er kjørt, kjører du eksport til Excel. Husk å huke av for å ta med data fra søker! Du finner søkers svar på om vedkommende søker forskudd eller ei i kolonne AN.