Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
juni 2023
16. jun 24 Høring av søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven for Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Fredrikstad på Øra industriområde, Fredrikstad
16. jun 24 Høring i forbindelse med revidering av tillatelse for Metallco Stene AS på Øra industriområde, Fredrikstad
16. jun 24 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven for Li-Cycle Norway AS på Vanem næringsområde i Moss kommune
mai 2023
24. mai 21 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved Øra i Fredrikstad kommune
23. mai 21 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven for Herstua Grus AS i Nannestad kommune
20. mai 20 Høring av søknad om tillatelse til opprydding i forurenset grunn på tanksskytebanen ved Trandumskogen i Ullensaker kommune
17. mai 20 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Klokkerbukta på gbnr. 119/11 i Fredrikstad kommune
april 2023
24. apr 17 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Holemskjæret i Asker kommune
21. apr 16 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Vorma i Eidsvoll kommune
18. apr 16 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Ragn-Sells AS avd. Jessheim – Hovinmovegen 158 i Ullensaker kommune
Frist Høring
juni 2023
16. jun Høring av søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven for Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Fredrikstad på Øra industriområde, Fredrikstad
16. jun Høring i forbindelse med revidering av tillatelse for Metallco Stene AS på Øra industriområde, Fredrikstad
16. jun Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven for Li-Cycle Norway AS på Vanem næringsområde i Moss kommune
mai 2023
24. mai Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved Øra i Fredrikstad kommune
23. mai Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven for Herstua Grus AS i Nannestad kommune
20. mai Høring av søknad om tillatelse til opprydding i forurenset grunn på tanksskytebanen ved Trandumskogen i Ullensaker kommune
17. mai Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Klokkerbukta på gbnr. 119/11 i Fredrikstad kommune
april 2023
24. apr Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Holemskjæret i Asker kommune
21. apr Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Vorma i Eidsvoll kommune
18. apr Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Ragn-Sells AS avd. Jessheim – Hovinmovegen 158 i Ullensaker kommune