Tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere

Pelsdyroppdrettere som er berettiget kompensasjon for avvikling av pelsdyrholdet, kan nå søke om tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.10.2020

Kompetansehevingstiltaket må styrke søkers mulighet for varig inntektsgivende arbeid. Ved vurderingen legges det vekt på i hvilken grad den aktuelle kompetansehevingen vil styrke muligheten for å få varig inntektsgivende arbeid, om søker har søkt på eller mottar andre former for offentlig støtte til arbeidsrettet      kompetanseheving og på søkers mulighet for inntektsgivende arbeid uten slik kompetanseheving.

Les mer om ordningen og vilkår for å kunne søke på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.

Søknaden sendes Landbruksdirektoratet i søknadsskjemaet som du finner på denne siden.

Sjekk også omstillingsordningen til Innovasjon Norge

Hvis du vurderer å søke midler til omstilling til egen næringsvirksomhet, eller videreutvikling av allerede eksisterende næringsvirksomhet, som for eksempel landbruksproduksjon eller tilleggsnæring på landbrukseiendom, har Innovasjon Norge en Omstillingsordning for produsenter av pelsdyr.

 

Kontaktpersoner