Innlandets Demenskonferanse 2023

Dato:
7. februar 2023 08:00 - 8. februar 2023 15:00
Sted:
Scandic Hotel Hamar, Vangsveien 121, 2318 Hamar
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom i Sykehuset Innlandet.
Målgruppe:
Ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere,fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter.
Påmeldingsfrist:
20. januar 2023 00:00

Statsforvalteren i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom i Sykehuset Innlandet inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.

Publisert 28.10.2022

Praktisk informasjon

Godkjenning:
Konferansen er søkt godkjent som tellende til spesialisering for leger, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, og fysioterapeuter.

Pris:
Konferansen koster kr. 1500,- per deltaker uansett omfang av deltagelse. Deltakerne dekker selv reiseutgifter. Ved påmelding må du oppgi hvilket alternativ du ønsker.

Program

Klikk her for å se programmet.

Presentasjoner fra Demenskonferansen finner du under dokumenter. 

Dato:
7. februar 2023 08:00 - 8. februar 2023 15:00
Sted:
Scandic Hotel Hamar, Vangsveien 121, 2318 Hamar
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom i Sykehuset Innlandet.
Målgruppe:
Ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere,fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter.
Påmeldingsfrist:
20. januar 2023 00:00