Oversikten viser nye og avslutta høringssaker fra Statsforvalteren i Innlandet.

Statsforvalteren i Innlandet har ofte saker ute på høring. Bakgrunnen er gjerne ønsket om bedre å kunne vurdere konsekvensene av ulike tiltak. Vi ønsker å få innspill som kan forbedre de forslagene vi arbeider med.

I lovpålagte høringer blir det opplyst hvem som er høringsinstanser eller parter. Dersom høringa ikke er lovpålagt, er den åpen for alle. Vi er spesielt interessert i å høre fra de som blir berørt av et planlagt tiltak.

Du kan uttale deg i ei høring enten ved vanlig brev, via e-post eller ved å bruke skjemaet som ligger nederst i den enkelte høringssaka. Ved lange innspill ber vi om at du bruker brev eller e-post eller laster opp uttalelsen som et vedlegg til skjemaet. Dersom du har spørsmål omkring ei konkret høring, kan du ta kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt i hver enkelt sak.

Frist Uke Høring
desember 2021
01. des 48 Høring - forskrift om fiske i Randsfjorden med ifallende elver og bekker
01. des 48 Oppstart av verneprosesser
oktober 2021
17. okt 41 Oppstart av verneprosess - Rykkhustjønna naturreservat, Sør-Fron
september 2021
05. sep 35 Høring – Nye Veier AS søker om utslippstillatelse for anleggsfase E6 Roterud - Storhove
august 2021
27. aug 34 Høring - TINE Meieriet Tretten søker om utvidede produksjonsrammer
15. aug 32 Frivillig vern av skog - Oppstartsmelding for fem områder - Engerdal, Ringsaker og Grue kommuner
10. aug 32 Høring av besøksstrategi Åkersvika naturreservat
mars 2021
12. mar 10 Høring av vern av 7 områder
10. mar 10 Høring – Elvedalen motor- og aktivitetssenter
februar 2021
18. feb 7 Høring - søknad om mudring i Mjøsa ved Sanda, Moelv
Frist Høring
desember 2021
01. des Høring - forskrift om fiske i Randsfjorden med ifallende elver og bekker
01. des Oppstart av verneprosesser
oktober 2021
17. okt Oppstart av verneprosess - Rykkhustjønna naturreservat, Sør-Fron
september 2021
05. sep Høring – Nye Veier AS søker om utslippstillatelse for anleggsfase E6 Roterud - Storhove
august 2021
27. aug Høring - TINE Meieriet Tretten søker om utvidede produksjonsrammer
15. aug Frivillig vern av skog - Oppstartsmelding for fem områder - Engerdal, Ringsaker og Grue kommuner
10. aug Høring av besøksstrategi Åkersvika naturreservat
mars 2021
12. mar Høring av vern av 7 områder
10. mar Høring – Elvedalen motor- og aktivitetssenter
februar 2021
18. feb Høring - søknad om mudring i Mjøsa ved Sanda, Moelv