Frivillig vern av skog - Oppstartsmelding for fem områder - Engerdal, Ringsaker og Grue kommuner

Høringsfrist:
15. august 2021 23.59

Statsforvalteren har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for fem områder. 

Publisert 02.07.2021

Oppstartsvarselet med vedlegg finnes i høyremenyen. Det nye områdene er: 

  • Liberget i Ringsaker kommune, ca. 220 dekar 
  • Viertjenna i Grue kommune, ca. 810 dekar. Dette området    ligger innenfor eksisterende Rotnedalen naturreservat som er et kvartærgeologisk reservat.
  • Sorkvola i Engerdal kommune, ca. 41 210 dekar.
  • Stygglandet i Engerdal kommune, ca. 6985 dekar.
  • Bjønnbekkdalen og Kompåsmyra i Ringsaker kommune, ca. 350 dekar

Mer informasjon om områdene vil komme i forbindelse med høringen som er planlagt høsten 2021. I de eventuelle reservatene vil blant annet skogsdrift, motorferdsel og nybygging bli forbudt, mens rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier og elektriske anlegg, bær- og soppsanking, jakt, fangst og fiske, beiting og alminnelig ferdsel vil være tillatt.

Dersom det er merknader til saken som Statsforvalteren bør ta hensyn til under utarbeidelsen av et konkret høringsforslag, bes disse sendt til Statsforvalteren i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer eller til e-post sfinpost@statsforvalteren.no innen 15. august 2021. Du kan også skrive inn din uttalelse i skjemaet nedenfor.

Varsel om oppstart verneprosess for fem områder i Innlandet

Høringsfrist:
15. august 2021 23.59