Tilbud om vaksine til barn og ungdom i alderen 12-15 år med alvorlig grunnsykdom

FHI anbefaler nå at barn og ungdom med særlig alvorlig grunnsykdom får tilbud om vaksine. All vaksinasjon er frivillig, og tilbudet gjelder fra fylte 12 år. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.07.2021

For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon der man mener at det kan være økt risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 12 år.

Dette er først og fremst barn og ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer i listen under. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt etter særskilt anbefaling fra barnelege.

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt (gjelder alvorlig/medfødt immunsvikt, ikke immunsuppresjon per se)
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. SMA, Duchenne og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Disse gruppene er definert ut fra kunnskap om risiko for alvorlig forløp av covid-19 hos voksne. Det er kun barn/ungdom med hjerte-lungesykdom det er vist en økt innleggelsesrate for i norske data, men svært få har vært innlagt slik at tallene må tolkes med forsiktighet. Internasjonale data tyder på noe økt risiko for innleggelse hos barn/ungdom med kompleks syndromer/nevrologiske tilstander. Listen over representerer likevel grupper som er spesielt sårbare og kan ha nytte av beskyttelsen for å normalisere tilværelsen når samfunnet gjenåpner. Noen andre tilstander med særlig høy risiko for alvorlig forløp ved de fleste infeksjoner kan vurderes individuelt. Det er foreløpig ikke åpnet for vaksinasjon av friske barn og ungdom som er nærkontakter til personer i risikogruppene.