Planlegger for å tilby vaksine til 16- og 17-åringer

Sprøyte settes i arm
Sprøyte settes i arm Foto: Pixabay.

Regjeringen planlegger å tilby 16- og 17-åringer koronavaksine, etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert. En endelig beslutning om dette vil tas i september.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.07.2021

Folkehelseinstituttet anbefaler at 16- og 17- åringer får tilbud om koronavaksine, etter at alle over 18 år er fullvaksinert. Dette er basert på dagens kunnskap. I tiden som kommer vil vi få mer kunnskap og erfaring fra andre land som vaksinerer ungdommer.

– Vi ønsker å ha mest mulig kunnskap om effekt og bivirkninger før vi vaksinerer personer under 18 år i Norge. Regjeringen vil derfor vente med en endelig beslutning av vaksinering av 16- og 17- åringer til Folkehelseinstituttet har gjort en ny vurdering i september, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kommunene forberedes på forlengelse av vaksinasjonsprogrammet

Dagens koronavaksinasjonsprogram omfatter personer 18 år (årskullet 2003) og eldre. Vaksine tilbys også til personer med høy risiko for alvorlig sykdom mellom 12 og 18 år. Dersom FHI etter en ny vurdering i september opprettholder sin anbefaling, vil også 16- og 17- åringer med stor sannsynlighet omfattes av vaksinasjonsprogrammet.

Vaksineringen av denne aldersgruppen vil ifølge FHI sine siste prognoser tidligst kunne skje i oktober.  

– Vi ønsker å forberede kommunene på at vaksinasjonsprogrammet vil kunne inkludere 16 og 17- åringer denne høsten. Kommunene trenger tid til å planlegge for vaksinering av denne gruppen og et signal om at vaksinasjonsprogrammet vil fortsette etter at befolkningen over 18 år er vaksinert, sier Høie.

I dag er det kun mRNA-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som er godkjent til denne aldersgruppen.