Vel 300 millioner til kommunene i Innlandet

Korona-pandemien gir økonomiske kostnader for kommunene. Krisepakke 3, som er vedtatt i Stortinget, og andre midler gir over 300 millioner til Innlandet. Det viser beregninger Fylkesmannen har gjort.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.04.2020

Fylkesmannen har ikke mottatt den endelige fordelingen av Krisepakke 3 fra departementet, men har lagt til grunn at midlene fordeles tilsvarende innbyggertilskuddet til kommunene i 2020, og anslår at kommunene i Innlandet vil få cirka 280 mill. kroner.

Penger gjennom inntektssystemet

Regjeringen og Stortinget har vært tydelig på at kommunene skal kompenseres for urimelige merutgifter og inntektstap som følge av virusutbruddet, men foreløpig er det vanskelig å anslå en sum. Stortinget har nå bevilget 3,75 mrd. kroner for å øke kommunerammen. Midlene skal fordeles gjennom inntektssystemet.

En del av kostnadene er en direkte følge av økning i sykefravær pga smitte, karantene og sykdom, men en stor del er knyttet til tiltakene som er satt i verk for å begrense smittespredningen, testing og forberedelse til å ta imot flere sengeliggende pasienter. I tillegg til betydelig inntektssvikt.

Ekstra skjønnsmidler

Stortinget har også bevilget totalt 400 mill. kroner i ekstra skjønnsmidler for å kompensere kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet. Innlandet er tidligere tildelt 13,8 mill. kroner, og vi antar at vi kan motta ca 10 mill. kroner til av den siste tilleggspotten. Samlet bevilgning for kommunene i Innlandet vil da beløpe seg til ca 300 millioner kroner.

Fylkesmannen vil fordele de 13,8 mill. kroner etter en enkel fordeling der alle kommuner gis et grunnbeløp på 100 000 kroner og resten fordeles etter befolkningstall. Tildelingen skal bidra til å dekke merutgifter knyttet til den første akuttfasen av virusutbruddet, bidra til å styrke beredskapen og utbetales dermed med en enkel fordelingsnøkkel. Fylkesmannen i Innlandet vil støtte det regionale arbeidet med å opprette intermediære plasser i beredskap basert på anslag for behov for ekstra plasser knyttet til virusutbruddet. Fylkesmannen vil utbetale et engangsbeløp med utgangspunkt i en sats på 30 000 kroner per anslåtte plass.

I tillegg har Fylkesmannen i Innlandet holdt tilbake midlene til fornyings- og innovasjonsmidler i 2020 på 28 mill. kroner. Fylkesmannen har nå besluttet at deler av de avsatte prosjektmidlene fordeles til videreføring av enkelte igangsatte prosjekter. Tildeling vil skje i dialog med de aktuelle kommunene for å sikre at det er kapasitet til gjennomføring av prosjektene i kommunene.

Samtidig holdes deler av midlene tilbake, for en senere vurdering og tildeling til kommuner som blir spesielt hardt rammet, akutte behov og samarbeidstiltak mellom kommunene knyttet til virusutbruddet, samt andre uforutsette hendelser som flom og ras.

Likviditetsutfordringer i kommunene

Noen kommuner står overfor likviditetsutfordringer og bekymring for kommunenes lånemuligheter. Mange har kortsiktige lån med lav rente, og disse lånene er vanskelig å fornye med den usikkerheten som råder i finansmarkedet. Regjeringen har derfor foreslått å øke egenkapitalen i Kommunalbanken med 750 mill. kr.  Det vil gjøre Kommunalbanken i stand til å refinansiere en betydelig del av kommunegjelden som forfaller mot sommeren.

Regjeringen skal den 12. mai legge frem sitt reviderte statsbudsjett for 2020. Her vil regjeringen gi en samlet vurdering av de økonomiske konsekvensene virusutbruddet har for kommunesektoren. Det vil da også kunne fremmes forslag til ytterligere tiltak for kommunene – noe som regjeringen har antydet at vil skje.

 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.