Smittevernutstyr fordeles fortløpende – også i påsken

Fylkesmannen vil også i påsken bidra til at tilgjengelig smittevernutstyr fordeles mellom kommunene. Det jobbes fortløpende for å få forsyningen ut til kommunene mest mulig forutsigbart og stabilt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.04.2020

På grunn av pandemien er det stor etterspørsel etter smittevernutstyr verden rundt og derfor en usikker forsyningssituasjon. I Innlandet viser kommunenes rapporter at noen har mer enn andre av ulike typer utstyr, og inntil det kommer nye forsyninger fra utlandet, er det viktig å få til en omfordeling.

Ulike lagre

Fylkesmannen ber kommunene høre med nabokommuner i første omgang. Lar det seg ikke løse lokalt, sitter Fylkesmannen med oversikter over hva som finnes og kan, hvis det finnes utstyr andre steder i Innlandet, koble de som har og ikke har. De fleste kommunene har rapportert at de har utstyr tilsvarende 2 ukers forbruk eller mer på lager, men det er store variasjoner.

Nasjonal leveranse ute nå

Fordelingen av de første nasjonale leveransene er nå under utlevering. Fordelingen her er basert på det kommunene har meldt inn denne uka, samt befolkningsgrunnlag. Blant det som kommer nå er kirurgiske munnbind, smittefrakker og briller/visir. I tillegg kommer det åndedrettsvern som nå erl kvalitetskontrolleret. Leveransen dekker ikke alle innmeldte behov i kommunene, og steder med regionale sengeplasser eller stort befolkningsgrunnlag er prioritert.

Trygg bruk og gjenbruk

For å ha trygg og forsvarlig bruk og også trygg gjenbruk av smittevernutstyr, har Helsedirektoratet gitt ut opplæringsmateriell for å styrke smittevernkompetansen i sykehjem og hjemmetjenester.

Lokal produksjon

Kommunene skal fortsatt prøve å skaffe utstyr gjennom sine vanlige distribusjonskanaler. Helsedirektoratet har også laget en veileder med krav og standarder som smittevernsutstyret skal møte. Siden det er iverksatt lokal produksjon av utstyr, spesielt smittefrakker, kan denne kravspesifikasjonen benyttes opp mot slik lokal produksjon.

Nye forsyninger på gang

Helsedirektoratet forventer at det kommer nye leveranser. Fylkesmannen ber kommunene om å fortsette å melde inn status slik at datagrunnlaget er klart når forsyningene kommer og skal fordeles. I påskeuka skal kommunene melde inn behov før torsdag k 1200, og det forventes utkjøring av utstyr i løpet av påskeuka. Kommunene må være forberedt på at dette kan komme også på røde dager.

Smittevernutstyr til den nasjonale ordningen fordeles med 70% til sykehus og 20%  til kommuner. 10% holdes tilbake i en nasjonal sikkerhetsmargin.

 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.