Ledige jobber og folk – nå kobles det sammen

Arbeidssøkere og permitterte oppfordres nå til å melde seg for NAV. Helsearbeidere er sterkt etterspurt, men NAV formidler også folk til landbruket hvor det er store arbeidskraftbehov.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.04.2020

Det er flere steder hvor permitterte og arbeidssøkere kan registrere seg for å kunne ta på seg oppdrag. Hos NAV skjer dette på nettstedet arbeidsplassen.no. Ved å registrere egen arbeidserfaring og kompetanse, kan en arbeidssøker eller permittert bli koblet mot potensielle arbeidsgivere. Her legger man inn en CV og beskriver hva man kan jobbe med. NAV får dermed en god oversikt over hvem som har kompetanse som det kan bli behov for fremover, særlig i samfunnskritiske funksjoner.

Det er særlig innenfor helsetjenestene det nå er behov for arbeidskraft. Men også innenfor landbruk og skogbruk, varehandel og tekniske tjenester vil det være etterspørsel etter folk.

Nå under koronakrisen har Fylkesmannen i Innlandet opprettet en Ressursbank Innlandet, der blant annet NAV deltar, for at behov og ressurser raskt skal kunne kobles. Her er det større samfunnsaktører, kommuner og bedrifter som melder inn hva de har i banken, og hva de trenger. Fylkesmannen gjør dette fordi vi har ansvar for å samordne, holde oversikt over og informere om arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i fylket.

Etterspurte helsearbeidere

Helsepersonell kan i tillegg registrere seg på www.nasjonalthelsepersonell.no. Dette er en base som Helsedirektoratet har etablert, hvor helsearbeidere registrerer seg.

Fylkesmannen i Innlandet har meldt fra til Helsedirektoratet at vi ønsker å samordne de ressursene som nå meldes inn i det nasjonale registeret for helsepersonell og de behovene som blant annet kommunene har meldt inn til oss. Dette er til vurdering i Helsedirektoratet.

Vi vil minne om at dersom du vurderer å ta på seg andre oppdrag i en periode, er det viktig at du sjekker forsikringsordningene dine med den virksomheten du er ansatt i, og den virksomheten du vurderer å ta arbeid for.

 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.

Kontaktpersoner