Gode råd om bruk av smittevernutstyr

Personlig smittevernutstyr er blitt en global mangelvare. Nå har helsearbeiderne fått en veileder om hvordan de kan jobbe trygt og samtidig holde forbruket av smittevernutstyr på et forsvarlig nivå.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.04.2020

Folkehelseinstituttet har nå kommet med råd om trygg og forsvarlig bruk og gjenbruk av utstyr. Kompetanse om dette bidrar til at ansatte unngår å bli smittet, og til at forbruket av personlig smittevernutstyr holdes på et riktig og forsvarlig nivå.

Knapphet på nødvendig utstyr medfører at helsepersonell i større grad enn ellers må planlegge og organisere arbeidet med et bevisst forhold til når, hva og hvordan beskyttelsesutstyr benyttes.

Folkehelseinstituttet har publisert råd om utvidet bruk og gjenbruk av personlig beskyttelsesutstyr ved covid-19. Her lanseres tiltak for å redusere behov for beskyttelsesutstyr (oppdatert 3.4.2020):  

  • Begrens antall personell som kommer i kontakt med pasienten.
  • Vurder om oppgaver kan overføres til andre yrkesgrupper som skal inn i rommet (matservering, prøvetagning, enkelt renhold, fysioterapi mm.).
  • Planlegg arbeidet godt før man går inn i rommet slik at man begrenser trafikken inn og ut av rommet. 
  • Dersom man kan holde 2 meter avstand til pasienten eller mer, er det ikke behov for beskyttelsesutstyr. Unntak er ved aerosolgenererende prosedyrer og når pasienten har uttalt luftveissymptomer. 
  • Dersom mange pasienter er bekreftet syke med covid-19, kan kohortisolering være et tiltak som gjør det enklere å ha kontroll på smittespredning i en helseinstitusjon. Ved kun å bruke dedikerte helsearbeidere i kohortområdet, begrenser man antall personer som trenger å bruke beskyttelsesutstyr. 

Grunnleggende smittevernrutiner

Helsetjenesten står nå i en svært krevende situasjon med koronapandemien. Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over basale smittevernrutiner i helsetjenesten.

Virksomheter må sørge for at alle ansatte som benytter smittevernutstyr for å utføre arbeidsoppgavene sine, gjennomfører nødvendig opplæring. Dette gjelder kursing i basale, så vel som spesielle smittevernrutiner, av- og påkledning og hvilket utstyr som skal benyttes til hvilke situasjoner. Fakta om smitteverntiltak ved covid-19 finnes oppdatert hos Folkehelseinstituttet.

Helsedirektoratets nettside gir nyttig informasjon angående smittevern i kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten.

Opplæring og kompetanseheving

Opplæring og kompetanseheving er et nødvendig tiltak for å sikre at personlig smittevernutstyr framover skal være tilgjengelig i de situasjoner det kreves og når det er behov for det. Likeså er det viktig med bevissthet om at feil bruk av smittevernutstyr kan være en falsk trygghet.

Det finnes nettsteder med informasjonsmateriell for oppslag og aktuelle e-læringskurs innen smittevern. Det er også ulike tilbydere av kompetansehevende tiltak som virksomhetene allerede benytter seg av. Fylkesmannen viser til Folkehelseinstituttets temasider om smittevern.

 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner