Presentasjonene fra Søknadsverkstedet

Informasjonsmøte om Fylkesmannens ulike tilskuddsordninger som sosialenheten og helse- og omsorgsenheten forvalter

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.01.2020

Fylkesmannen i Innlandet inviterte til «søknadsverksted», i Fylkesmannens midlertidige lokaler i Industrigata på Lillehammer onsdag 22.01.2020 og i Statens hus på Hamar torsdag 23.01.2020.

Målgruppen for møtet var kommunens ledelse, inkludert Nav, eller de som kommunen delegerer ansvaret til, for oppfølgingen av de ulike tilskuddsordningene. Sykehuset Innlandet HF avgrenset til de DPS som er med i FACT etableringen.

I dette møtet gjennomgikk vi følgende tilskuddsordninger:

  • Kompetanse- og innovasjonstilskudd, Helsedirektoratet. Kort informasjon om tilskudd til lindrende behandling og master i avansert sykepleie.
  • Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav, arbeids- og velferdsdirektoratet.
  • Kort informasjon om forvaltningen av tilskudd til friskliv, læring og mestring. Denne ordningen forvaltes av fylkeskommunen
  • Tilskudd til kommunalt rusarbeid, Helsedirektoratet.
  • Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester, Helsedirektoratet
  • Tilbud til barn og unge med sammensatte hjelpebehov, Helsedirektoratet.
  • Informasjon om Fylkesmannens skjønnsmidler.

Hensikten med møtet er å gi informasjon om de ulike tilskuddsordningene, og råd og veiledning om søknad og rapportering for disse.

Lysbildene som ble presentert på søknadsverkstedet ligger vedlagt.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.