Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

God folkehelse er et felles ansvar

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Folkehelseloven gir fylkeskommunene og kommunene et hovedansvar for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Statsforvalteren skal bidra til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Statsforvalteren være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Statsforvalteren skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Statsforvalteren kan dessuten føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer


Publisert 18.05.2017

Aust- og Vest-Agder blir programfylker for folkehelse!

Agder er en av fem regioner som blir med i ordningen «Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027».


Publisert 09.05.2017

Agderfylkene vil med i folkehelseprogram for bedre psykisk helse og livskvalitet

KS og Staten har gått sammen om å etablere program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 der barn og unge skal være prioritert målgruppe. 


Publisert 03.05.2017

Kandidater til Fylkesmannens ungdomsråd

Kommunene og fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder oppfordres til å sende inn forslag til mulige kandidater innen 15.mai 2017.


Publisert 27.03.2017

Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Fylkesmannen utlyser tilskuddsmidler for 1,5 million til kommunene på Agder - søknadsfrist er 28. april 2017.


Publisert 08.02.2017

Nordmenn drikker og røyker mindre

Rapporten Rusmidler i Norge 2016 gir en oversikt over nordmenns bruk av alkohol, tobakk, vanedannende legemidler og narkotika.


Publisert 19.01.2017

Ungdomsrøykingen er rekordlav

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kun tre prosent av unge i alderen 16-24 år røyker daglig, mens flere unge snuser.


Publisert 15.11.2016

Ung i Agder 2016

Ungdata-undersøkelsen 2016 gir en oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen blant nesten 14 000 ungdommer i Agder, og er den største levekårsundersøkelsen som er gjennomført på Sørlandet.


Publisert 20.10.2016

NM i skolelunsj

21.november lanseres NM i skolelunsj for alle landets 9.klassinger. Dette er en nasjonal konkurranse hvor elevene konkurrerer om å lage landets beste lunsjopplevelse.


Publisert 22.08.2016

50 millioner øremerkede kroner til helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helse- og omsorgsminister Bent Høie oppfordrer kommunene til å søke om tilskudd - ny søknadsfrist 30.09.16.


Publisert 06.07.2016

Justøyfamiliens bibelcamp 2016 og Fylkesmannens vedtak om begrensninger

En årelang interessekonflikt forsøkes løst ved å balansere flere hensyn.