Stort engasjement på fagdag for helsestasjoner og skolehelsetjenesten

Mange deltakere og stor interresse ved lansering av ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom!

Publisert 22.11.2017

Fagdagen den 15. november var mer enn fulltegnet (over 200) med ansatte fra helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom fra alle kommunene på Agder.

Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen åpnet fagdagen. Helsedirektoratet tok oss igjennom den nye retningslinjen, Vennesla snakket om sine erfaringer fra barselomsorgen og forebyggende enhet i politiet avsluttet dagen med innlegg om forebygging av radikalisering.

Det var satt av god tid til spørsmål fra salen, som mange benyttet seg av. Det er mye nytt innen dette området nå, så Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å følge med på
det som skjer på dette området.

Se Helse- og omsorgsdepartementets høringsforslag til ny forskrift her, og Helsedirektoratets nettside om rapport med anbefalt bemanningsnorm og tilskuddsordninger.