Infoskriv 3. desember 2021

  • SKART – feltløsning for offentlig skogforvaltning
  • Oppdateringer skogfond – udekkede investeringer
  • NMSK-midler til omfordeling desember 2021
  • Sammenslåing av to landbrukseiendommer i Landbruksregisteret – følger for ØKS og skogfondskontoene
  • Driftssenter i produksjonstilskudd
  • Opprette produsentnummer – knytte foretak til driftssenter
  • Oppdatert jordbruksavtale

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.11.2021

SKART – feltløsning for offentlig skogforvaltning

Det er et mål at appen SKART skal være klar til bruk før sommeren 2022.

Det planlegges gjennomført en pilot med utvalgte kommuner og statsforvaltere i mars 2022 og et opplæringsløp for alle brukere i april 2022. «Resultatkartlegging skog og miljø» prioriteres først, og så blir neste steg å utvide SKART til «Skogfonds- og NMSK-kontroll».

SKART skal være tilpasset til bruk for iOS og Android og skal kunne brukes både online og offline. Brukere i ØKS med rollen SKOG_REGNSKAP vil få tilgang til SKART.

Lenke til mer informasjon om prosjektet

Oppdateringer skogfond – udekkede investeringer

Landbruksdirektoratet har oppdatert sine nettsider om hva som kan dekkes og ikke dekkes med skogfond.

Det er lagt til at kommunen etter søknad fra skogeier kan gi tilsagn om utvidelse av tidsfristen (forlenget løpetid) også på "andre større investeringer" enn for de som uten videre gis det i ØKS (nyanlegg og ombygging av skogsveier, skogbruksplaner og bioenergitiltak).

Det er tatt bort at kommunen for nyanlegg og ombygging av skogsveier kan gi ytterligere utvidelse (2 år) av tidsfristen, ut over de 4 åra som ellers kan gis for "større investeringer". Vi mener det ikke finnes noen hjemmel i skogfondforskriftens § 12 til å gi noe mer enn det som er hovedregelen for "større investeringer" og som automatisk gis for nyanlegg og ombygging av skogsveier i ØKS.

For "andre større investeringer" er det statsforvalteren som gir tiltaket utvidet tidsfrist (forlenget løpetid) i ØKS. Dette på bakgrunn av søknad fra skogeier og positivt vedtak i kommunen. Det er for statsforvalteren kjente rutiner for dette i ØKS (Manuell posteringstype 60 – Endring av udekka investeringer).

Lenke til oppdatert tekst på Landbruksdirektoratets nettside

NMSK-midler til omfordeling desember 2021

Vedlagt ligger tildeling- og forbruksoversikt av NMSK-midlene per 2.12 2021 ca. kl. 14.00. Som varslet gjør vi en omfordeling etter 1.desember. Grønt er tildeling og rødt viser inntrekning .

1) Dere som har mer midler igjen etter tildeling/inntrekning, kan føre ut tirsdag 7. desmber.

2) De av dere som har noen saker liggende på «pulten» som ikke er ført i ØKS, gi beskjed om ca. tilskuddsbeløp det er snakk om.

3) Vi tar en siste omfordeling neste uke slik at mest mulig av  tilskuddsmidlene blir brukt opp.

4) Branka vil ta kontakt med dere for å godkjenne (godskrive) alt av tilskuddsføringer som er ført i ØKS per dags dato. Videre blir det en siste godskrivingsrunde i slutten av neste uke.

NB! Agder får trolig 2,5 mill. i ekstra tildeling på vei. Mer informasjon kommer tidlig neste uke (så ikke ta juleferie nå).

Sammenslåing av to landbrukseiendommer i Landbruksregisteret – følger for ØKS og skogfondskontoene

Dersom to landbrukseiendommer har identisk eiersammensetning i en kommune, er hovedregelen at de skal slås sammen til en landbrukseiendom i Landbruksregisteret.

Hver landbrukseiendom har sin tilhørende skogfondskonto. Dersom endringer gjøres i Landbruksregisteret vil dette få følger på skogfondskontoen, som vil stå uten eiertilknytning eller eiendomstilknytning. Alt av eiertilknytning/eiendomstilknytning på S-kontoene må godkjennes manuelt i ØKS.

Kommunen kan gjøre alt i Landbruksregisteret, men det er Statsforvalteren som må gjøre sammenslåing av skogfondskontoene i ØKS, overføre penger m.m.

Se egen artikkel, der vi har med litt om oppskrift på sammenslåing i Lreg, valg av hovednummer, m.m.

Driftsenter i produksjonstilskudd

Hvilken landbrukseiendom skal registreres som driftssenter hos husdyrprodusenter, planteprodusenter og honningprodusenter?

Når må kommunen trykke "Oppdater driftssenterets plassering" i eStil PT?

Hvordan fungerer egenerklæringen Driftssenter for husdyrprodusent?

Se egen artikkel om Driftssenter i produksjonstilskudd.

Opprette produsentnummer – knytte foretak til driftssenter

Vi minner om oppskrift på hva du gjør i Landbruksregisteret når en ny husdyrprodusent spør etter produsentnummer eller når et foretak mangler tilknytning til driftssenter. Du finner artikkelen Opprette produsentnummer – knytte foretak til driftssenter under Jordbruksforvaltning, og det ligger lenke til den i boksen Landbruksregisteret og AR5.

Oppdatert jordbruksavtale

På regjeringens nettside finner du nå Teknisk jordbruksavtale 2021 – 2022 oppdatert m/resultat fra tilleggsforhandlingene.