Dagskonferanse om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Dato:
16. november 2022 09.00 - 15.30
Sted:
Tyholmen Hotell
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder i samarbeid med Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
Målgruppe:
Ansatte, avdelingsledere og ledere i kommunene i Agder, som gir tjenester til personer med utviklingshemming

Hvordan kan vi sikre at personer med utviklingshemming og deres familier får leve gode liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov?

Publisert 04.10.2022

Helsedirektoratet har lansert en nasjonal veileder som har til formål å bidra til kunnskapsbasert praksis, riktige prioriteringer, god samhandling og redusert uønsket variasjon i kommunene.

Hovedprogrammet for denne dagskonferansen er at Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) vil presentere den nye veilederen "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming".

Habiliteringstjenesten ved Sørlandet sykehus vil avslutte dagen med å lære oss mer om Positiv atferdsstøtte (PAS).

Målgruppen er ansatte i agderkommunene som gir tjenester til personer med utviklingshemming. 

Dagskonferansen er gratis, med bindende påmelding. Avmelding etter fristen eller manglende oppmøte, vil bli fakturert. Statsforvalteren forbeholder seg retten til å prioritere antall deltagere fra hver kommune.

Påmeldingsfrist: 9. november 2022

Påmeldingsskjema

Dato:
16. november 2022 09.00 - 15.30
Sted:
Tyholmen Hotell
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder i samarbeid med Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
Målgruppe:
Ansatte, avdelingsledere og ledere i kommunene i Agder, som gir tjenester til personer med utviklingshemming