Frist Uke Høring
desember 2022
01. des 48 Høring - Buråsen naturreservat
november 2022
28. nov 48 Høring: Utfylling i sjø ved Fluet brygge
oktober 2022
21. okt 42 Høring - søknad om tillatelse til avfallsanlegg på Tonstad
september 2022
05. sep 36 Høring: Utvidet vern av Solbergheia naturreservat
01. sep 35 Olashei naturreservat - oppstart av arbeid med besøksstrategi og forvaltningsplan
august 2022
25. aug 34 Mindre grenseendring for Kjosbukta naturreservat - Kristiansand kommune
16. aug 33 Høring: Fjerning av krypsiv i Kvinavassdraget
15. aug 33 Høring: Søknad om tillatelse til drift av Odderøya biogassanlegg
juli 2022
05. jul 27 Søknad om endring av tillatelse for Lillesand bilopphogging DA
juni 2022
26. jun 25 Søknad om tillatelse for Netland & Sønner AS
Frist Høring
desember 2022
01. des Høring - Buråsen naturreservat
november 2022
28. nov Høring: Utfylling i sjø ved Fluet brygge
oktober 2022
21. okt Høring - søknad om tillatelse til avfallsanlegg på Tonstad
september 2022
05. sep Høring: Utvidet vern av Solbergheia naturreservat
01. sep Olashei naturreservat - oppstart av arbeid med besøksstrategi og forvaltningsplan
august 2022
25. aug Mindre grenseendring for Kjosbukta naturreservat - Kristiansand kommune
16. aug Høring: Fjerning av krypsiv i Kvinavassdraget
15. aug Høring: Søknad om tillatelse til drift av Odderøya biogassanlegg
juli 2022
05. jul Søknad om endring av tillatelse for Lillesand bilopphogging DA
juni 2022
26. jun Søknad om tillatelse for Netland & Sønner AS