E-helse og velferdsteknologi

Trøndelagsløftet har i flere år vært et prosjekt knyttet til innføring av velferdsteknologi i kommunene i Trøndelag og ble finansiert av Statsforvalteren. Fra 2023 har KS Nettverk for e-helse fått ansvaret for e-helse og velferdsteknologi i hele landet. 

Publisert 18.11.2019

KS Nettverk for e-helse har som mål å øke bruk av e-helseløsninger, og ved å bruke teknologi i helse- og omsorgstjenesten får vi effektive og trygge helsetjenester som ivaretar innbyggernes behov. 

Du kan lese mer om e-helse, innføringsløp, felles journalløft for kommuner og annen relevant informasjon på KS sine nettsider.

I Trøndelag blir oppdagene utført gjennom DigiTrøndelag. Les mer om dette på DigiTrøndelag sine nettsider.

På nettsiden til DigiTrøndelag finner du informasjon for å kontakte nettverskoordinator. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 03.06.2024

Innføringsløp av DigiHelse og DigiHelsestasjon

KS Nettverk for e-helse inviterer aktuelle kommuner til å delta på felles innføringsløp av DigiHelse og DigiHelsestasjon


Publisert 03.02.2023

Digitalt visningsrom

Målet med digitalt visningsrom er at innbyggerne selv i større grad skal bli kjent med hvilke tekniske løsninger de kan kjøpe selv, og hva kommunen og NAV hjelpemiddelsentral kan tilby.


Publisert 31.01.2023

Konferanse: Velferdsteknologi og fremtidens helsetjenester

Konferansen om velferdsteknologi og fremtidens helsetjenester ble arrangert av Trøndelagsløftet som i prosjektperioden har vært finansiert av Statsforvalteren i Trøndelag.

Det ble tatt opp aktuelle tema som styringsdata, digital hjemmeoppfølging, teknologiske løsninger og mulighetene innen velferdsteknologi. 


Publisert 04.03.2022

Veileder for lovtolkning

Trøndelagsløftet har i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag laget en veileder for lovtolkning for ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste.


Publisert 01.04.2020

Invitasjon til deltagelse felles anskaffelse av medisindispenserløsninger

Helsedirektoratet, ved det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, gir mulighet for delta i en felles anskaffelse av elektroniske medisindispensere. Elektroniske medisindispensere kan bidra til å hindre smitte, i tillegg til at helsepersonell kan jobbe mer effektivt under koronautbruddet.


Publisert 19.03.2020

Videobesøk ved sykehjem og omsorgsboliger

Sykehjem og omsorgsboliger har som vi vet besøksforbud i forbindelse med koronaviruset. Overhalla kommune har imidlertid lagt til rette for at pasienter og pårørende kan møtes gjennom videokommunikasjon


Publisert 14.01.2020

Webinar Lanseringsseminar for kvikk-guide til bruk av velferdsteknologi.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram og Normen inviterer til
lanseringsseminar for kvikk-guide til behandling av helse- og personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi den 21.januar kl. 13.00 - 14.30


Publisert 09.12.2019

Kvikk- guide til velferdsteknologi

Det er utarbeidet en guide som tar for seg problemstillinger og temaer innenfor
bruk av velferdsteknologi ved ytelse av helse- og omsorgstjenester,spesielt med tanke på behandling av helse og personopplysninger.