Invitasjon til deltagelse felles anskaffelse av medisindispenserløsninger

Helsedirektoratet, ved det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, gir mulighet for delta i en felles anskaffelse av elektroniske medisindispensere. Elektroniske medisindispensere kan bidra til å hindre smitte, i tillegg til at helsepersonell kan jobbe mer effektivt under koronautbruddet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.04.2020

Nasjonalt velferdsteknologiprogram ønsker at kommuner som vil være med på en felles anskaffelse tar kontakt umiddelbart, og senest 6. april

Håpet er at en fellesanskaffelse vil spare kommunene for tid, samtidig som det letter situasjonen for leverandørene som opplever stor pågang nå. Det er også en fordel å samle opp behov fra flere kommuner slik at leverandørene kan importere produkter i større volum fra sine underleverandører i andre land.

Elektronisk medisinering gjør det mulig å unngå besøk til tjenestemottakere som normalt mottar fysiske besøk fra personale som deler ut medisiner. Den elektroniske multidose- eller pilledispenseren minner brukeren på å ta medisiner selv, og varsler hjemmetjenesten dersom medisinen ikke tas. Teknologien bidrar til at man får utnyttet personalet mer effektivt, og unngår fysiske besøk til bruker der det er mulig.

Hva innebærer det å bli med i anskaffelsen?

Velferdsteknologiprogrammet vil avklare hvilken kommune som vil stå som ansvarlig for rammeavtalen. Når de inngår avtalen vil kommunene bli informert om rutiner for avrop (bestilling av en vare som er en del av rammeavtalen). Det kan påløpe en liten årlig avgift for å delta på rammeavtalen for å dekke ansvarlig kommunes kostnader knyttet til oppfølging og forvaltning. Denne utgiften vil være vesentlig lavere sammenlignet med om kommunen selv står for anskaffelsen.

Hvis dere ønsker å være med på anskaffelsen må dere sende e-post til

Velferdsteknologi@paconsulting.com senest 6. april. I e-posten skriver dere

  • navn på kommune
  • kontaktperson
  • estimert antall elektroniske pilledispensere og multidosedispensere. Estimatet er ikke bindende, men vil bli benyttet i leverandørdialog og i underlaget til konkurransen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.