Kvikk- guide til velferdsteknologi

Det er utarbeidet en guide som tar for seg problemstillinger og temaer innenfor
bruk av velferdsteknologi ved ytelse av helse- og omsorgstjenester,spesielt med tanke på behandling av helse og personopplysninger.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.12.2019

Denne guiden er for dere som arbeider med velferdsteknologi i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og som har fått erfaring og basiskunnskaper på dette området. Det anbefales at man har satt seg inn i Veikart for tjenesteinnovasjon og at man har lest Kvikk-guide til velferdsteknologi.

For å kunne yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester er det avgjørende at riktige og oppdaterte opplysninger om pasientene og tjenestemottakerne er tilgjengelige på rett sted til rett tid. Helsepersonell må ha tillit til at opplysningene er korrekte og fullstendige, og helse- og omsorgstjenesten er avhengig av tillit fra befolkningen for at pasienter, brukere og pårørende skal våge å dele sensitive og personlige opplysninger med tjenestene.

 Guiden er utviklet av en arbeidsgruppe med medlemmer fra Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Normen og PA Consulting.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.