Erstatning i 2020 for tap av husdyr til freda rovvilt i Rogaland

I Rogaland er det generelt låge tap/skadar på husdyr der freda rovvilt er skadegjerar. I beitesesongen 2020 var det noko meir tap/skadar enn i eit normalår. Totalt er det i Rogaland utbetalt kr. 357 319,- i erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt i 2020.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.12.2020

Me har fått 20 søknadar om erstatning, og desse søkar om erstatning for 181 lam/sauer tatt av ulv og 41 sau/lam sau drepen av kongeørn. Totalt er det søkt erstatning for 222 lam/sauer drepen eller skada av store rovdyr. Søknadane kjem frå sauebesetningar som beiter i Bjerkreim, Bygland, Bykle, Hjelmeland, Hå, Lund, Kvinesdal, Sirdal, Suldal, Tysvær og Åseral kommunar.

I alt 98 kadaver mistenkt drepen av freda rovdyr er undersøkt av Statens naturoppsyn i vårt fylke i 2020. Av desse er 9 dyr dokumentert/antatt sikkert drepne av kongeørn i Bjerkreim, Hjelmeland, Hå, Lund, Time og Tysvær kommunar. I tillegg er det usikkert om kongeørn har drepe 1 dyr undersøkt i Hjelmeland. Vidare er 2 dyr dokumentert drepen av ulv i Lund kommune. Dei andre kadavera er anten drepne av rev, hund, ikkje rovvilt, ulykke, eller at det er ein usikker årsak.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner