Ekstra midlar til skadefelling av rovdyr i 2023

Stortinget vedtok den 16.06.2023 å gi bevilling om 11 millionar kroner ekstra til skadefelling av rovdyr i revidert nasjonalbudsjett. Me syner til pressemeldinga frå Klima- og miljødepartementet.

Publisert 28.06.2023

Det er og etablert ein ny §7a i FKT-forskrifta. 

Søknadsfristen for tiltak er allereie 15.07.2023, og søknaden kan sendast via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.