Velkommen til webinar og lansering av fylkeskommunen sitt arealregnskap for Rogaland

Dette webinaret er årets første i webinarrekken som Statsforvalteren i Rogaland arrangerer i samarbeid med Rogaland fylkeskommune om klima og miljø.

Publisert 12.01.2024

For å sikre en bærekraftig arealforvaltning er det behov for mer kunnskap om både nåværende arealbruk og planlagte arealbruksendringer i kommunene og på regionalt nivå. I dette arbeidet er arealregnskap et viktig verktøy.

 

Et arealregnskap kan bidra med kunnskap om hvordan arealene blir brukt i dag, planlagt arealbruk fremover og konsekvenser av fremtidig arealbruk. Rogaland fylkeskommune har utarbeidet arealregnskap for alle kommuner i fylket og presenterer dette gjennom flere ulike digitale verktøy, både kommunevise og samlet for hele fylket. Bli med på lansering og gjennomgang av verktøyet.

 

Tidspunkt: Torsdag 18. Januar kl. 09:00 - 11:00

Påmelding: For mer informasjon og påmelding, besøk Rogaland fylkeskommune sine hjemmesider her:
Lansering av fylkeskommunen sitt arealrekneskap for Rogaland - Rogaland fylkeskommune (rogfk.no)

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner