Søk klimasatsmidler!

 

Regjeringen og SV har kommet til enighet og har foreslått å sette av 120 millioner kroner til klimasatsordningen. 

Klimasats er en støtteordning for kommuner, fylkeskommuner og Longyearbyen lokalstyre, som støtter tiltak for å kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet

Publisert 21.12.2023

Miljødirektoratet arrangerte et eget webinar om klimasats, hvor de fortalte om hva man kan søke støtte til, hvordan man søker og informasjon om klimasatsordningen. De ble satt av rikelig med tid til spørsmål til slutt.

Statsforvalteren i Rogaland håper flest mulig kommuner i Rogaland ser på muligheten for å søke klimasatsmidler som et ledd i kommunens klimaomstilling. Vi oppfordrer også til samarbeid på tvers av kommunegrensene.

Opptak fra Miljødirektoratets webinar om klimasats kan du finne her: 

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/2023/desember-2023/sok-klimasats-stotte-for-2024/

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.