Risiko for spredning av havnespy med tiltak i sjø

Havnespy, Didemnum vexillum, vokser på harde underlag - inkludert bildekk
Havnespy, Didemnum vexillum, vokser på harde underlag - inkludert bildekk Foto: Rudolf Svensen / MUST.

Den fremmede arten Didemnum vexillum, også kjent som havnespy, er nå funnet i Stavanger havn, rundt Haugesund og i Egersund. Vkan ikke utelukke at den også finnes andre steder. Forskrift om fremmede arter pålegger alle som iverksetter tiltak som kan medføre utilsiktet spredning av arten et ansvar for å forebygge spredning av arten. Dette gjelder også for tiltak i sjø, som utfylling og mudring. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.01.2022

Økende omfang

Når Statsforvalteren skrev om havnespy i mars 2021, kjente vi kun til en forekomst av arten i Engøysundet. Siden den gang er den nå påvist i områder rundt Engøysundet, i Haugesund og Eigersund, og lengre nord i Vestland fylke.  

I tillegg til gyting av larve, kan havnespy også spres ved at individ kloner seg eller ved at små biter av kolonier bryter av kolonien og spres i vannmassene. Koloniene kan 11-doble størrelse i løpet av to uker, noe som betyr at undersøkelser og kartlegginger er ferskvare. 

Hvilke risikoer er det ved tiltak i sjø? 

Tiltak i sjø utføres ofte fra lekter eller skip som kommer fra andre områder. Disse kan stå ved et tiltaksområde over lengre tid, noe som øker sjansen for at eventuell havnespy som finnes i område slår seg ned på båten for så blir fraktet som blindpassasjer til neste jobb. I tillegg gjennomføres en del av tiltakene bak siltgardin. Siltgardiner fanger opp småpartikler i sjø, og kan derfor også fange opp havnespy. 

Alle typer tiltak i sjø – mudring, utfylling, dumping, tildekking og peling – har en viss risiko for å dele opp eksisterende kolonier slik at disse lettere kan spres over et større område.  

Vi vurderer aktsomhetskravet slik at områder med risiko for havnespy skal undersøkes før tiltak iverksettes. Spesielt i nærheten av kjente forekomster. På denne måten kan arbeidene tilpasses for å redusere spredning.  

Betyr ikke at tiltak ikke kan gjennomføres, men at man må ta hensyn 

At du finner havnespy på områder hvor tiltak i sjø er planlagt betyr ikke at tiltaket må avlyses – men at du må ta noen forholdsregler. Dette følger av aktsomhetskravet og andre føringer gitt i Kapittel V. Krav til aktsomhet og til virksomheter og tiltak som kan medføre spredning av fremmede organismer i forskriften om fremmede organismer. 

Det er per dags dato ingen fastsatte krav til tiltak som skal gjennomføres, og flere løsninger kan være mulig. Basert på det vi vet nå anbefaler vi at: 

  • Tiltakshaver sikrer at skip/lekter/utstyr som har stått lenge i sjøen nær kjente forekomster undersøkes eller rengjøres før de kommer til ditt tiltak. Det samme gjelder når de er ferdige hos deg, dersom det er funnet havnespy i nærheten eller risiko for at den finnes. 
  • Dersom det er havnespy i ditt tiltaksområde skal avbøtende tiltak gjennomføres for å redusere risiko for spredning. Det kan være nødvendig å benytte alternative metoder eller tildekke et utfyllingsområde forsiktig før større stein lempes ut i sjøen. 
  • Siltgardiner sjekkes for havnespy før demontering, og at dette gjøres forsiktig ved funn av havnespy på siltgardinen. Siltgardiner kan da ikke flyttes mellom ulike tiltak uten forebyggende tiltak, for eksempel at den er behandlet i ferskvann på land og deretter tørket (en slik behandling vil ta livet av havnespy). 

Ved vask av utstyr eller fartøy som har vært i sjøen må spylevannet ikke slippes tilbake til sjøen. Dersom et fartøy får havnespy på seg, må dette fjernes i tørrdokk uten utslipp til sjø, eller med en metode som tillater oppsamling. 

Finner du noe som ligner på havnespy, må det meldes inn 

Havforskningsinstituttet tar gjerne imot meldinger om funn av havnespy, eller du kan sende melding til oss hos Statsforvalteren. Om du har anledning til å ta bilde eller video av funnet er det flott – husk bare å komme så nærme som mulig for å fange opp nødvendig detaljer. Havnespy kan fort forveksles med andre organismer på avstand. Noen av de hovedtrekkene som du kan være oppmerksom på er: 

  • Pannekake-lignende koloni som ser ut som den drypper
  • Fargene kan være alt fra beige til oransje 
  • Glatt å ta på, men ru (som bittelitt stubbevekst) 
  • Går ikke i oppløsning når du tar på den 
  • Har stjerneformede åpninger (disse kan kun ses under vann) 

Mer informasjon om havnespy og aktuelle tiltak finner du på Miljødirektoratet sine nettsider. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.