Nytt løyve til Geminor AS

Geminor AS Storøy har fått nytt løyve etter forureiningslova. Løyve gjeld mottak og lagring av avfall, kverning av trevirke og mottak og lagring av enkelte typar farleg avfall på verksemda sitt anlegg i Karmøy kommune.

Publisert 26.02.2021

Sjå løyve med vilkår i dokumentlenka.