Nye krav til kildesortering av avfall

Kommuner og virksomheter skal tilrettelegge for kildesortering av matavfall, park- og hageavfall, og plastavfall fra og med 2023. Dette følger av nytt kapittel 10a i avfallsforskriften. 

Publisert 22.03.2023

Hvorfor kommer det nye krav? 

Målet er å øke materialgjenvinning av visse typer avfall. Økt materialgjenvinning av avfallet bidrar til å oppnå bedre ressursutnyttelse, bedre beskyttelse av miljøet og redusere klimagassutslippene. Det vil også bidra til å nå EUs gjenvinningsmål som også gjelder i Norge. 

Dette gjelder for kommunene 

Alle kommuner skal legge til rette for at deres innbyggere skal kunne sortere ut matavfall, park- og hageavfall og plastavfall hver for seg. Forskriften åpner også for hjemmekompostering, og sentralsortering av plast dersom dette gir like gode resultater.  

Utsortert avfall skal leveres til materialgjenvinning.  

Innen 2035 skal 70% av matavfall og 70% av plastavfall utsorteres ved kildesortering.  

Dette gjelder for virksomheter 

Virksomheter som har husholdningslignende avfall skal også legge til rette for kildesortering av mat-, hage- og plastavfall. Dette gjelder alle virksomheter, uansett størrelse og lokasjon. Kontorer, spisesteder, skoler og barnehager mm. vil alle være omfattet.  

Utsortert avfall skal leveres til materialgjenvinning. 

Landbruksplast skal også sorteres ut og leveres til materialgjenvinning.  

Oppfølging fra Statsforvalteren 

Statsforvalteren er myndighet for å følge opp virksomheter som har husholdningslignende avfall og landbruksplast, i tillegg til kommunens oppfølging av regelverket. Dette vil vi følge opp på våre tilsyn. 

Statsforvalteren er også myndighet for behandlingsanlegg, mens Miljødirektoratet følger opp eksport av avfall og virksomheter under deres myndighet.  

Veileder 

Miljødirektoratet jobber med en veileder som sier mer om hvordan kravene praktisk kan gjennomføres av kommunene og virksomheter. Veilederen vil bli publisert på Miljødirektoratets nettside når denne er klar.  

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.