Nytt regelverk for økologisk landbruk trer i kraft 1. januar 2022

Økologiske høns i vinterhagen på Anda gard. Foto: Annabell Pfluger
Økologiske høns i vinterhagen på Anda gard. Foto: Annabell Pfluger

Reglene for økologisk produksjon skal være like i Europa. Det innebærer at det norske regelverket tilpasses EU. Flere områder er berørt, og vi informerer her om fjørfe og planteformeringsmateriale.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.07.2021

I økologisk eggproduksjon skal hønene har tilgang til inne og uteareal. Minst en tredjedel av gulvet inne skal ha fast dekke med mulighet for å rote i halm eller strø. Inne er det opp til 6 høner per kvm, ute kan hver høne boltre seg på 4 kvm. Til sammenlikning er det 9 høner per kvm for "frittgående høns" - "frittgående" har ingen krav om å komme ut.

De viktigste tilpasninger for økologiske verpehøner fra neste år er

  • vinterhagen kan ikke regnes som inneareal lengre, med mindre den er isolert,
  • hønene kan bor på maks 3 etasjer (før 4),
  • flokkene på maks 3 000 dyr må være adskilt både inn og ute,
  • Arealet ute skal ha en maks avstand på 150 m fra husdyrbygning til ytterkant. Det er mulig å tillate opp til 350 m dersom det er tilstrekkelig antall skjul som fremmer at dyra bruker hele arealet (minimum 40 skjul per dekar),
  • økt størrelse på åpninger mellom inne- og uteaeral,
  • utearealet skal ha vegetasjon som busker og trær eller kunstige skjul.

Nytt regelverk trer i kraft 1.januar 2022 med overgangsperioder på 5, 10 og 15 år. Overgangsperioder gjelder for gårdsbrukere som har økologisk sertifisert produksjon per i dag.

Det vil også komme krav på økologiske foredredyr og økologiske kyllinger. Per i dag finns det ikke i tilstrekkelig antall i Norge og overgangsperioden er satt til 2037. 

I Rogaland er to økologiske eggprodusenter med 7 500 høner samt flere produsenter med små flokker opp mot 100 dyr.

Formeringsmateriell

I økologisk landbruk er det krav om å bruke økologisk planteformeringsmateriale, men det er mulighet for unntak. Fra 2037 styrkes kravet til å bruke økologisk eller karens formeringsmaterial. Produsentene trenger derfor bedre tilgang til godkjent formeringsmaterial i årene som kommer. For å gjøre det enklere å produsenten å skaffe seg et overblikk over økologisk og karens formeringsmaterial ble nettsiden Økofrø opprettet. Her finnes oversikt over tilgengelig formeringsmateriell i Norge. Muligheten for unntak fra kravet om å bruke økologisk eller karens formeringsmateriell opprettholdes etter bestemt villkår.


Det vil også komme justeringer for slaktekyllinger, kalkun, gris, kanin, hjort, bier og fisk. Rettsakten er omfattende og vi gir kun en oppsumering for enkelte produksjoner her. Høringsdokumentet finner du Mattilsynet sin nettside. Det er en åpen høring og alle kan sende inn innspill innen 20.august 2021.

Statsforvalteren omtalte tidligere at det kommer endring for dyrking i veksthus. Det kommer forbud mot å dyrke i avgrenset medium (som torvsekker) fra 1.januar 2022 med en overgangsperiode på 10 år for gartnere som ble Debio-sertifisert før juni 2017. Unntatt er urter og blomster som selges i potte.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner