SMIL-tilskot til tak på gjødsellager

Kommunane kan frå 2019 gi tilskot til å etablere dekke/tak over utvendig gjødsellager.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.06.2019

Dekke over gjødsellager kan redusere utslepp til luft, særleg tapet av ammoniakk. Reduserte utslepp av gjødselgassar frå gjødsellager er òg positivt for omgivnadane.

For å få SMIL-tilskot må søkjaran:

  • Ha ei drift som kvalifiserer for produksjonstilskot,
  • Nok lagerkapasitet for husdyrgjødsel til å oppfylle minstekrava i forskrift om organisk gjødsel, og
  • velje takløysning av varig karakter tilpassa det aktuelle lageret.

 

Tilskot frå Innovasjon Noreg

Innovasjon Norge har òg eit tilskot til tak på eksisterande gjødsellager. Det er avgrensa med SMIL-midlar. Difor er vår tilråding å søke om tilskot til tak på gjødsellager via Innovasjon Norge. Viss din søknad til Innovasjon Norge ikkje vinn fram er SMIL eit alternativ.

 

SMIL-ordninga skal støtte bønder som gjer ein frivillig miljøinnsats ut over gjeldande lovverk, for å ta vare på kulturlandskap, biologisk mangfald eller å hindre ureining til vatn og til luft.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner